„V dalších letech lze očekávat stabilizaci počtu přijímaných žáků do středního vzdělávání a od roku 2017 jeho pozvolné navyšování až do roku 2025," sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (na snímku).

Studenti před úřadem demonstrovali

Právě slučování škol patří k nejkontroverznějším nástrojům školské politiky. Krajští politici o něm uvažovali na konci roku 2013 a mělo se týkat deseti škol. To přimělo studenty k demonstracím přímo před budovou krajského úřadu v Pardubicích.

Studentský nátlak měl nakonec úspěch. „Dospěl jsem k názoru, že je třeba zvolit uvážlivější přístup. Diskuse na téma spojování škol musí být mnohem delší a budeme debatovat i se zástupci samospráv a dotčených škol," řekl tehdy přihlížejícím Martin Netolický.

Největší školou v kraji je Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice s více než tisícovkou studentů. Školy se snaží spolupracovat také s významnými zaměstnavateli v regionu, aby jejich absolventi neměli problém se sháněním práce.

Školy a firmy? Spolupracují

Z pardubických škol spolupracují třeba chemická škola se Synthesií, plynárenské učiliště s RWE či elektrotechna s firmou Era. Automobilová škola v Holicích pak zase spolupracuje s vysokomýtským výrobcem autobusů Iveco.
„Trend spolupráce soukromého sektoru se středními školami má v našem kraji stoupající tendenci, což nás těší a jsme připraveni poskytnout takové prostředí, aby se tako spolupráce mohla i nadále rozvíjet," dodal Martin Netolický.