Když už dojde na nejhorší, tak právě lidé z této skupiny se mají dočkat u policie lepšího prostředí u výslechu.
Množství informací, které kriminalisté dokážou získat, zásadně ovlivňuje vyšetřování případů a prostředí, v němž se tak stane, v tom hraje nemalou úlohu. Krajské policejní ředitelství má od včerejška k dispozici zvlášť vybavené výslechové místnosti – v Pardubicích a ve Svitavách, které zároveň fungují spádově pro okresy Chrudim a Ústí nad Orlicí.

Prostředí pomůže

Dvě místnosti – jedna menší barevná s plyšáky, druhá větší s figurínami. Mříže na oknech kryjí žaluzie, ze stěn vykukují kamery, nechybí ani poloprůhledné zrcadlo, v zázemí čeká zvukový pult a moderní videotechnika. Všechno tu má svůj určitý účel.

Barvy v „dětské místnosti" nejsou křiklavě kontrastní, ale spíše zklidňující. Malůvka na zdi pomáhá u malých dětí překonat komunikační bariéry a lze ji využít i jako součást příběhu, o kterém se hovoří. Všechno vypadá domácky, žádné strohé kancelářské prostředí. Nechybí ani skříň s plyšáky pro nejmenší.

„I židle v 'dětské' místností mají tvar vajíčka, který více navozuje pocit bezpečí. Někomu může vyhovovat menší místnost svou útulnější atmosférou. Kamery nám zase dávají možnost zaznamenat výslech zcela autenticky včetně mimiky, gest, pláče. To je něco, co do psaného protokolu nedostanete a soud pak má k dispozici daleko přesnější materiál než strohý úřední záznam," vysvětluje komisařka Hana Kvasničková, která se specializuje na trestné činy páchané na dětech nebo oběti znásilnění.

„Díky kamerám je možné omezit počet lidí při výslechu na minimum. Například advokát obviněného, sociální pracovnice ani státní zástupce nemusí být v té samé místnosti, kde oběť s kriminalistou hovoří o nějakém traumatickém zážitku. Celý rozhovor ale sledují přes kamery z vedlejší místnosti, takže vyhovíme liteře zákona. To nám pomáhá uchránit oběť od zbytečného stresu," dodává Hana Kvasničková.

Dvacet případů

Jen za loňský rok by policisté podobnou místnost potřebovali nejméně ve dvaceti případech.
„Vybavení v této kvalitě jsme od oddělení od Hradce Králové skutečně postrádali. Díky tomuto zázemí máme možnost pozorovat vyšetřování, ale nebýt mu přítomni. Můžeme při výslechu zařídit rekognici pachatele s pomocí svědků, aniž by se museli potkat. U závažných trestných činů je to někdy nezbytně nutné a čím méně úzkosti tím způsobíme, tím samozřejmě lépe pro všechny zúčastněné," říká šéf krajských vyšetřovatelů Pavel Šimek.