Domnívá se, že mohl být spáchán trestný čin, neboť byl zřejmě porušen zákon o zadávání veřejných zakázek. Obává se, že prodlení by mohlo způsobit ztrátu důkazů.

„Spolu se členem  Změny pro Dašice Petrem Torhanem jsme podali trestní oznámení. Bylo předáno na šetření oddělení hospodářské kriminality,“ sdělila Alena Janáková.


Dašice musí zaplatit ze svého větší část nákladů, než původně předpokládaly, protože chybovaly při rekonstrukci kulturního domu, která si celkově vyžádala zhruba 25 milionů korun. Podle právničky, kterou si město najalo, lze dovodit i trestněprávní a občanskoprávní odpovědnost bývalého starosty Ladislava Racka, neboť byl zřejmě porušen zákon o zadávání veřejných zakázek a průběh výběrových řízení byl zfalšován.

Závěry komise

K podobným závěrům došla i komise města ustavená před časem zastupiteli k prošetření celé věci.
„Město coby příjemce dotace v průběhu projektu třikrát chybovalo ve veřejných zakázkách, na projektovou dokumentaci, na management projektu a dodavatele stavby. Regionální rada tedy musela krátit schválenou dotaci, takže město získalo 20,4 milionu korun, tedy o 2,1 milion korun méně, než žádalo,“ uvedla mluvčí úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Eva Jouklová.

Výsledky nedostali

Zastupitelstvo Dašic uložilo na únorové schůzi starostovi, aby zajistil „zpracování kvalifikovaného podnětu o podezření z trestných činů“ v průběhu rekonstrukce kulturního domu. Výsledky zatím zastupitelé nedostali.