Z 88 řidičů se provinilo hned 86. Pět přestupků policisté předali na příslušný správní orgán.

Nejvyšší povolenou rychlost překročilo celkem 64 řidičů. „Mezi obcemi Třebovice a Česká Třebová na Orlickoústecku se jeden z hříšníků proletěl mimo obec rychlostí 122 kilometrů v hodině. V okrese Svitavy, konkrétně v obci Sedliště, jel jeden "závodník" rychlostí 120 kilometrů a to na úseku s nejvyšší povolenou rychlostí 70 kilometrů. V chrudimském okrese se Novým Dvorem proháněl nezodpovědný řidič rychlostí 94 kilometrů ,“ uvedl seznam hříšníků koordinátor prevence Jiří Tesař.

Řidiči se dopouštěli i dalších přestupků. Mezi klasické přestupky patří špatný technický stav vozidla nebo používání telefonu za jízdy.

Při poslední bezpečností akci, kdy se policisté zaměřili na kontrolu návykových látek, se provinilo více řidičů. „Celkem jsme zkontrolovali 650 řidičů, z tohoto počtu se dopustilo porušení zákona o silničním provozu 93 „šoférů“. Dechovými zkouškami jsme u dvou řidičů odhalili požití alkoholu před jízdou. Stejný počet řidičů měl pozitivní test na přítomnost drog,“ informovala mluvčí policie Lenka Vilímová.