Finanční příspěvek na zisk titulů MBA či MPA pro krajské zastupitele. Podle květnového rozhodnutí radních měli mít zastupitelé možnost získat na toto studium desítky tisíc z krajské kasy. Na včerejším jednání ovšem předsedové zastupitelských klubů tuto možnost jednomyslně odmítli.

„Na poradě předsedů klubů jsem navrhl, abychom neposkytovali příspěvek na zisk titulů MBA a MPA. Návrh byl akceptován. Peníze na vzdělávání zastupitelů půjdou pouze na semináře a kurzy, které souvisí s výkonem funkce," řekl Deníku hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Nemělo se přitom jednat o nějaký nepatrný příspěvek na studium. Podle návrhu by se řadovým zastupitelům proplácela polovina nákladů na vzdělání, předsedové výboru a předsedové politických klubů by měli proplacených 70 procent nákladů a krajští radní dokonce 85 procent.


Nutno podotknout, že v ostatních krajích nic podobného není zvykem.

Schválili pravidla

Jedním z politiků, který využil příspěvek na vzdělávání, je i první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj). Ten studoval v letech 2011 až 2012, kdy ještě žádná pravidla pro proplácení studia neexistovala, tudíž ho měl hrazené celé. „Položka na vzdělávání zastupitelů se v rozpočtu objevuje opakovaně, proto je dobře, že jsme nyní schválili nějaká pravidla," uvedl Roman Línek.

Zájem je prý především o různé jazykové kurzy. „Pokud vím, tak příspěvku na studium jsem využil já a bývalý hejtman Pardubického kraje Ivo Toman. Nyní o tento příspěvek požádal jeden ze zastupitelů. Proto jsme celou věc řešili na radě," vysvětlil první náměstek hejtmana.

Roman Línek prý proplacené čtyřsemestrální studium, při kterém získal titul MBA na české pobočce CMI ESMA Barcelona, ve své funkci využije. „Vystudoval jsem stavební fakultu ČVUT. Na kraji jsem byl ale zodpovědný za sestavování rozpočtu a později za ekonomickou stabilizaci nemocnic. Poznatky ze studia mi proto ve funkci pomohly. Nikdy jsem je nevyužíval pro nějaký privátní byznys," nechal se slyšet Roman Línek, podle kterého by se chuť vzdělávat se měla podporovat.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický ovšem upozornil, že proplácení studia rozhodně není nároková záležitost. „Na vzdělávání zastupitelů je ročně vyhrazeno 200 tisíc korun. Jen pro srovnání – pro vzdělávání úředníků krajského úřadu je ročně vyčleněna částka dva miliony korun," sdělil Martin Netolický.

Podle hejtmana bylo chybou, že v minulosti bylo studium proplaceno, protože tím vznikl precedens. „Jsem zastáncem jazykových kurzů, ale studium MBA je podle mě nadstavba, kterou by si měl každý platit sám. Je tu ovšem jedna žádost z řad opozice, a tak jsme byli nuceni připravit nějaká pravidla," dodal hejtman.

Nezbytně nutné

Podobně jako hejtman hovoří také opoziční zastupitelka za ODS a ředitelka pardubické Základní školy Polabiny II Jana Smetanová.

„Celoživotní vzdělávání je důležité, ale toto studium není nezbytně nutné pro výkon funkce zastupitele, tudíž by si ho měl každý platit sám. U jazykových kurzů je to trochu jiné, protože základní jazykové dovednosti jsou pro zastupitele nutné," poznamenala Jana Smetanová.

O titulech

• Master of Business Administration (MBA) je zahraniční vysokoškolský studijní program, který je zaměřený na získání znalostí v oboru managementu. Studium je určeno především zástupcům středního a vrcholového managementu, majitelům společností, podnikatelům, představitelům neziskového sektoru či státní správy a je založeno na propojování teoretických znalostí s praktickými dovednostmi.

• Master of Public Administration (MPA) je studium určené zejména pro manažery v oblasti veřejné správy. MPA je ucelený vzdělávací systém pro vedoucí úředníky místních samospráv i státní správy, pro ředitele a další manažery příspěvkových organizací, pro velící pracovníky policie a dalších složek integrovaného záchranného systému, stejně jako pro manažery neziskových organizací. Zdroj: wikipedia.org