Papír skutečně snese vše a z účetnictví si vybereme ta čísla, která se hodí do našeho názoru.

Přesně tak nejspíš postupuje vedení buď hradeckého, nebo pardubického, možná však obou hejtmanství v pokračujícím sporu o veřejnou autobusovou dopravu. Oba kraje se poté, co se nepohodly kvůli společnosti Oredo, jež sestavuje jízdní řády, chlubí tím, jak v jejich krajích skvěle funguje dopravní obslužnost.

„Královéhradeckému kraji se optimalizace veřejné autobusové dopravy vyplatila. Platí za ni nejméně ze všech krajů v republice," tvrdí tamní náměstek hejtmana pro dopravu Karel Janeček.

„V porovnání s Královéhradeckým krajem jsou v Pardubickém tržby na kilometr v průměru vyšší o jednu korunu. To znamená, že veřejnou dopravu u nás využívá více cestujících," oponuje Janečkův pardubický protějšek Jaromír Dušek.
Připomeňme, že zatímco hradecký kraj s Oredem dál spolupracuje, Pardubický kraj si už přes rok sestavuje jízdní řády opět sám.

A k těm (relativním) číslům, v nichž si obě hejtmanství odporují:

Hradecký kraj tvrdí, že „na jeden autobusem ujetý kilometr přispíváme pouhých 26,80 koruny, což je nejméně ze všech krajů v republice".

To ale příliš nesedí s daty, která Deníku poskytl Pardubický kraj: „V autobusové dopravě letos počítáme s objemem přibližně 16 milionů kilometrů s náklady okolo 297 milionů korun." To po prostém vydělení vychází na 18,50 koruny na kilometr, tedy o třetinu méně než v Hradci.

Buď si tedy krajští politici na jednom či druhém hejtmanství vymýšlejí, nebo jejich úředníci vycházejí z odlišných čísel.

Mluvčí hradeckého hejtmanství Martina Götzová na otázku Deníku reagovala, že konečná ztráta z provozu, kterou kraj autobusy dotuje po odečtení vybraného jízdného, vychází jen zhruba na 17 korun za kilometr. Pardubický radní Dušek pro změnu namítá, že jemu je přednější využívání autobusů cestujícími.

Pardubický kraj zrušil spolupráci s Oredem kvůli stížnostem cestujících v roce 2011 na jízdní řády. Autobusů tehdy přibylo, ale ve špatných časech a linkách a ještě na sebe nenavazovaly.

Oredo na pranýři
Pardubický kraj má na rozdíl od Královéhradeckého kraje s optimalizací veřejné dopravy, kterou tu v roce 2011 provedla společnost Oredo, jednoznačně negativní zkušenost.
„Byl jí nám přímo čert dlužen, ekonomicky i z hlediska spokojenosti s dopravní obslužností," řekl radní Jaromír Dušek. Vedle naštvané veřejnosti především z východní části kraje s novými jízdními řády podle Duška vzrostly i náklady na zajištění dopravní obslužnosti, a to o více než 80 milionů korun. Za hodně peněz to bylo málo muziky: Autobusů sice výrazně přibylo, ale na linkách a v časech, v nichž nebyly potřeba.
Nyní jízdní řády sestavují opět pardubičtí krajští úředníci, sám Dušek je navíc jako bývalý železničářský boss propagátorem železniční dopravy. Vrací lokálky tam, kde byly v minulých letech pro obrovskou ztrátovost provozu rušeny. Dušek odmítá tvrzení, že vlaky jsou ekonomicky výhodnější než autobusy.
Hradecký kraj zase úspor ve veřejné autobusové dopravě dosáhl nasazením provozně a ekonomicky výhodnějších menších autobusů a mikrobusů.