Mezi prvními dvěma! To si může říci Pardubický kraj, kterému se podařilo zrealizovat projekt, jehož cílem je podpořit přírodovědné a technické vzdělávání. Podle náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědné za školství, kulturu a památkovou péči Jany Pernicové se jedná o jedinečný projekt.

„Zvláštností tohoto projektu je spolupráce středních a základních škol. Žáci základních škol navštíví střední školu, kde je čeká výuka pod dozorem učitele daného školského zařízení. Celkem se do něj zapojí 93 základních a 16 středních škol," konstatovala Jana Pernicová.

To však podle náměstkyně není jedinou výhodou tohoto projektu. Řada krajů totiž určitě uvítá fakt, že se na něm nemusí finančně podílet.

Pernicová: Výběr škol nebyl náhodný

„Veškeré zprávy a hodnocení pro Evropskou komisi a ministerstvo školství připravuje projektový tým odborníků, kteří pak spolupracují se školami. Vzhledem k tomu, že je projekt zaměřen na podporu přírodovědného a technického vzdělání, hraje důležitou roli návaznost na sociální partnery a zástupce zaměstnavatelů soukromých a státních firem," dodala náměstkyně hejtmana. I tak se kraj přes 162milionovou evropskou dotaci rozhodl, že plán finančně podpoří. „Konkrétně kvůli Střední škole elektrotechnické jsme udělali změnu v rozpočtu kraje a pomohli jsme jí projekt dofinancovat," sdělila Jana Pernicová.

Kromě SPŠE a VOŠ se projektu účastní ještě dalších patnáct škol. Jejich výběr však nebyl náhodný. „Vše jsme projednávali na krajském úřadě. Mezi těmi vybranými nechybí ani gymnázia. Ta musí připravovat studenty pro vysoké a technické školy a právě po tom odborná i průmyslová veřejnost volá. Zapojilo se i Odborné učiliště Chroustovice, které místo maturantů připravuje odborné pracovníky pro praxi," poznamenala náměstkyně hejtmana, podle níž byly rozhodující jak stabilita školy, tak finance.

Nešlo roztříštit finanční prostředky

„Musela jsem odpovídat na spoustu dotazů, proč některá škola nebyla vybrána, nebo proč jich je právě jen šestnáct. Bylo to hlavně proto, že kdybychom roztříštili finanční prostředky, projekt by se v této podobě realizovat nemohl," vysvětlila Jana Pernicová.
Účast na projektu si chválí také ředitel Střední průmyslové elektrotechnické školy a Vyšší odborné školy v Pardubicích Ladislav Štěpánek.
„Pro naši školu je účast na tomto projektu velice vítaná. Škole to pomůže z hlediska úprav, stavebního vybavení a navíc se tím výrazně zviditelní na veřejnosti. My sice pořádáme dny otevřených dveří, ale tato forma propagace technického vzdělávání je přímo báječná. Můžeme žákům devátých tříd ukázat některé zákonitosti z oblasti elektrotechniky. Díky tomu, že sem budou chodit pravidelně rok až dva roky, tak pro ně třeba bude pak snazší se rozhodnout o svém budoucím povolání. Získané finance rozdělíme na dovybavení laboratoří, čímž budeme moci zvýšit úroveň našich absolventů," vyjádřil se pro Deník Ladislav Štěpánek.

Iveta Koubková