Město získalo příslib hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, že v pátek na jednání výboru Regionální rady Severovýchod podpoří změnu harmonogramu čerpání dotací z Regionálního operačního programu Severovýchod.  Pokud regionální rada schválí přesun prostředků nevyčerpaných v letošním roce do roku příštího, mají Pardubice reálnou šanci, že do konce plánovacího období, tedy do konce roku 2014, vyčerpají téměř 390 milionů korun, vyčleněných regionální radou na Integrovaný plán rozvoje města – Přitažlivé město.

Vstřícnost hejtmana

„Opatření přijaté v minulém období mělo přispět k lepší kontrole nad čerpáním a upozornit krajská města, že mají postupovat tak, aby nebyly prostředky z fondů ohroženy. Zdá se, že Pardubice vyvíjejí maximální úsilí věci napravit, proto na jednání podpořím prodloužení termínu," tlumočil své stanovisko hejtman Martin Netolický. Zároveň zdůraznil požadavek, aby nové podmínky již byly ze strany města dodrženy.

„Jsem velmi ráda, že je pan hejtman k našemu městu vstřícný a podpoří naši žádost. Jsem přesvědčena o tom, že s tímto posunem zvládneme realizovat všechny projekty, na něž chceme peníze čerpat," řekla primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.
Díky IPRM střed města již  v Pardubicích vyrostla sportovní hala Dašická, integrační centrum České abilympijské asociace Kosatec, Skautské centrum na Vinici a zmodernizována byla také část areálu sokolovny.


Z celkových dotací Pardubice zatím využily zhruba 140 milionů korun. V současné době město finišuje s přípravou rozsáhlé rekonstrukce hlavní pardubické třídy, která přijde na více než 210 milionů korun, vypisuje výběrové řízení na revitalizaci Tyršových sadů za zhruba 90 milionů korun.  Finanční podpory z evropských fondů by se mohla dočkat také budova sokolovny, která by po rekonstrukci měla mít multifunkční charakter a sloužit i pro některé společenské akce města.
Dalším tématem jednání primátorky s hejtmanem byl také rozvoj pardubického letiště, kde figurují kraj i město jako spoluvlastníci.

Došlo i na letiště

„Vzájemně jsme si vyměnili stanoviska k jednotlivým variantám, které předložilo vedení společnosti EBA, avšak oficiální závěry budou přijaty až na valné hromadě v měsíci dubnu," shrnul po jednání hejtman.