„Poslední dobou se daří a korunovali jsme to zlatou stuhou,“ komentuje vítězství Miroslav Myška, starosta Pusté Kamenice. Vesnice s více než 300 obyvateli na hranici svitavského okresu má co nabídnout. Mají mateřskou i základní školu, výchově mládeže se tu věnují sportovci i hasiči.

„A taky myslím, že jsme zabodovali s prostředím v obci. Jsme dva roky po výstavbě kanalizace a není vidět, že se kopalo,“ dodává starosta.

Komise oceňuje, že se na prezentaci podílela celá vesnice. „Měli mládež i střední generaci a nejstarší obyvatele. Navíc mají veškeré inženýrské sítě, dokončili kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Je vidět, že v Pusté Kamenici pracují a že to tam žije. Na jejím vítězství jsme se shodli jednohlasně,“ podotýká předsedkyně komise Lenka Karalová.

Komise kromě zlaté stuhy udělila oranžovou za spolupráci se zemědělci, a to Chvojenci. Bílou stuhu za práci s mládeží patří Suché Lhotě. Modrou za spolkový život mají Vyšehněvice a zelenou za zeleň Písečná. Slavnostní vyhlášení a předání stuh se uskuteční v Pusté Kamenici 11. srpna.

Letošního ročníku soutěže Vesnice roku se v Pardubickém kraji zúčastnilo 15 obcí.