Její žádost o vydání integrovaného povolení zamítl Pardubický kraj a nově i ministerstvo životního prostředí, k němuž se firma odvolala.
Záměr modernizace spalovny, který firma osm let let neúspěšně prosazuje, však nemusí skončit. A to přesto, že se proti němu v kraji v minulosti zvedla nebývalá vlna odporu.
„Ministerstvo náš postup potvrdilo, usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci 7. dubna," uvedl Lubomír Felcman z oddělení integrované prevence krajského úřadu.

Povolení nevydal

Krajský úřad už v minulosti povolení nevydal, neboť záměr neodpovídal územnímu plánu obce Rybitví. Firma AVE CZ ho napadla soudně, Nejvyšší správní soud poté zrušil v územním plánu pasáž, která spalování odpadu znemožňovala. I když se územní plán dosud nezměnil, společnost znovu požádala o vydání integrovaného povolení, ale marně.

Rybitví zatím změnu stále připravuje. „Nedávno jsme teprve vybrali zpracovatele. Budeme se snažit záměr modernizace spalovny zablokovat, navrhnout takovou formulaci, která by to znemožnila," řekl starosta Rybitví Radim Voltr. Změna územního plánu podle něj potrvá nejméně rok, zřejmě i déle.

Jak to bylo se spalovnou v Rybitví?
Spalovnu v Rybitví od roku 1995 provozovala společnost Synthesia, o devět let později však skončila, protože nebyla schopna dodržovat emisní limity. Chemička v roce 2006 objekty prodala firmě AVE CZ, ta zde po modernizaci za několik set milionů korun plánovala ročně likvidovat až 20 tisíc tun nebezpečného odpadu.
Narazila však na silný odpor obcí i veřejnosti, petici proti spalovně v minulosti podepsalo téměř 50 tisíc lidí. Několi tisíc lidí se sešlo také na veřejném projednávání v ČEZ Areně. I kvůli tomu společnost nezískala kladný posudek dopadů provozu zařízení na životní prostředí EIA.
Před rokem AVE CZ navrhla Pardubickému kraji, že mu starou spalovnu za osm milionů korun prodá. Hejtmanství nabídku odmítlo, odkupu nebyly nakloněny ani Pardubice a Hradec Králové. „Nevidím žádný důvod, aby to kraj udělal," vyjádřil se k případné koupi hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.