Rodiče, kteří pracují v první linii, tedy zaměstnanci IZS, orgánů ochrany veřejného zdraví, obecní policie nebo pracovníci v oblasti sociálních služeb, příslušníci ozbrojených sil a pedagogičtí či nepedagogičtí pracovníci z oblasti školství tak mohou své děti ve věku od 2 do 10 let umístit do mateřské školy Brožíkova s kapacitou 75 míst a základní školy npor. Eliáše o kapacitě 100 míst s tím, že v této škole může být počet dětí navýšen o dalších 25 míst.

Už v pondělí se do těchto školek vydalo 35 dětí.

„V mateřské škole Brožíkova dnes pečujeme o 19 dětí, zítra jich očekáváme až 30. Do základní školy pro změnu dorazilo 16 dětí, přihlášeno jich je 26. Aktuálně jedeme v obou zařízeních na dvě skupiny, z preventivních důvodů chceme držet kolektivy do 15 dětí na třídu,“ informoval v pondělí náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Rodiče, kteří by této možnosti rádi využili a kterých se toto opatření týká, naleznou veškeré potřebné údaje na webech obou zmíněných škol.