V regionu se staví skoro všude a dalších sedmnáct dopravních staveb by mělo začít v následujících měsících.

Do silnic II. a III. tříd v Pardubickém kraji bude v letošním roce investována více než jedna miliarda korun. Kromě financí z vlastního rozpočtu a peněz z evropských fondů využije kraj dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Ten na projekty oprav živičných krytů a mostů pro Pardubický kraj vyčlenil téměř 283 milionů korun.

„Sedmnáct projektů je v současné době ve fázi výběrového řízení, přičemž termín otevírání obálek byl 7. srpna. Na dalších silničních a mostních stavbách se již pracuje. Jde například o mosty v Drahoši, v Ronově nad Doubravou, Třemošnici nebo Horních Ředicích či modernizaci silnic v Dubanech (na snímku), Bližňovicích, Nových Hradech a nedávno dokončenou okružní křižovatku v Nemošicích," uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Čilý stavební ruch na silnicích v kraji je patrný.

Nese to však i komplikace pro řidiče v podobě uzavírek a dočasných omezení silničního provozu.

„Je logické, že většinu modernizací silnic děláme právě v letních měsících, kdy jsou počasí a zejména teplota pro provádění těchto stavebních prací vhodné. Uzavírky vždy dopředu projednáváme s obcemi, městy, policií, provozovateli veřejné autobusové dopravy, místními podnikateli a dalšími důležitými účastníky řízení. Bez trpělivosti řidičů a ostatních účastníků provozu se to ovšem neobejde," doplnil náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek.

(pad)