„Žaloba bude poněkud sofistikovanější. Budeme žádat soud o zrušení již samotného územního rozhodnutí vydaného stavebním úřadem s následnou žalobou na obnovu řízení a zrušení stavebního povolení,“ říká zástupce desítky rodin Michal Pech. Žalobu chtějí podat nejpozději do konce měsíce.

Krajští úředníci zatím o ničem neví. „V tuto chvíli neevidujeme žádnou žalobu od soudu včetně výzvy k vyjádření,“ sdělil na dotaz Deníku mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Obyvatelé s námitkami uspěli

Obyvatelé vilek už se svými námitkami proti stavbě urgentu u soudu uspěli. Nakonec se však ukázalo, že šlo o Pyrrhovo vítězství. Soud většinu jejich výhrad uznal, ovšem stavební povolení zůstalo v platnosti.

A na to kraj spoléhá. „Soud nepřezkoumával stavební povolení, proti kterému odvolání ani žaloba podány nebyly, což je stěžejní. Máme pravomocné stavební povolení, na základě kterého jsme oprávněni realizovat stavbu,“ reagoval na rozsudek hejtman Martin Netolický.

Spor se vleče několik let. Připomínky ke stavbě centrálního příjmu vznesli majitelé rodinných domků už v územním a stavebním řízení. Ovšem neuspěli. A marné bylo i odvolání, o kterém rozhodoval krajský úřad. Proto se obrátili na soud. Podle rozsudku se krajský úřad s námitkami nespokojených obyvatel dostatečně nevyrovnal.

Krajský soud proto rozhodnutí zrušil. Současně však konstatoval, že stavební povolení, které bylo vydáno na základě územního řízení ještě před zrušením rozhodnutí krajského úřadu, zůstává podle stavebního zákona nadále v platnosti.

Majitelé vilek v ulici se proto rozhodli soudně napadnout přímo stavební povolení. „Vzhledem k tomu, že nám soud již jednou dal za pravdu, bude žaloba postavená na těchto skutečnostech a konstatování nerespektování rozhodnutí žalovaným Pardubickým krajem, vysvětlil Michal Pech.

Spodní voda, praskliny

Stavební práce mezitím, po krátkém přerušení kvůli spodní vodě, pokračují. „Hladina spodní vody v jedné ze studní je i nadále monitorována. Samotná stavební jáma je v tuto chvíli bez hladiny, což znamená, že není zcela suchá a voda se čerpá dál. Aktuálně se vrtají piloty a připravuje se betonáž desky a následně celého skeletu,“ upřesnil Barták.

Kromě spodní vody řeší investor problémy s prasklinami na fasádách několika domů v ulici, ke kterým zřejmě došlo vlivem stavby. "Příslušní pracovníci krajského úřadu jednali s dodavatelem druhé etapy o pasportech stávajících rodinných domů," potvrdil mluvčí kraje.

Nový centrální příjem, který je jednou z největších investic kraje, se začal budovat loni v červnu. Před měsícem skončila první etapa, na kterou bezprostředně navázala druhá, náročnější etapa. Původně mělo být hotovo už letos na podzim, aktuálně to vypadá až na rok 2023.

Několikrát se měnila i cena, za kterou Pardubický kraj centrální příjem postaví. Investice postupně narostla z 320 na téměř půl miliardy.