Končící letošní rok se zapíše do análů jako nejdeštivější za několik let. Podle některých predikcí bude možná nejvlhčí dokonce za deset let.

Po pěti letech abnormálního sucha bylo dost vláhy nejen v přírodě a na polích, ale stačily se doplnit i zásoby podzemních vod, čemuž ještě na jaře věřil málokdo.

„Srážky v červnu přišly po suchém jaru skutečně za minutu dvanáct. Kdyby pak ovšem následovalo horké léto stejně jako v minulých letech, měli bychom zaděláno na velký problém,“ uvedl klimatolog Pavel Zahradníček z portálu Intersucho.

Vedle vysoce nadprůměrného množství srážek přírodě skutečně pomohlo především chladnější léto. Z hlediska dlouholetých průměrů přitom nebylo podprůměrné. Bylo jen po několika letech tropických veder normální, typické středoevropské.

Vody je až nadbytek

Srážek ovšem spadlo nadprůměrné množství, konkrétně v Pardubickém kraji třeba v červnu dvaapůlkrát víc, než je zvykem.

Mírné sucho panuje už jen v severozápadní čtvrtině Čech, jinak je vody až nadbytek, nevyjímaje Pardubický kraj. A to hlavně v jeho východní části.

Právě chladnější letošní léto bylo velkým rozdílem proti předchozím letům, kdy panovaly tropy. Ty byly hlavní příčinou sucha, docházelo při nich totiž k obrovským výparům. Zatímco letos bylo v Česku 31 tropických dní (přes 30 stupňů), v minulých letech to byl až dvojnásobek. Z historických dat vyplývá, že i přesto bylo letošní léto nadprůměrně teplé. Ale ne tolik jako přecházející léta od roku 2015.

„Vedra se na suchu podílejí nejméně z poloviny. Z krajiny se vypařuje více vody. Tedy i kdyby pršelo stále stejně, tak jen samotné teploty mohou způsobit, že bude vody v půdě méně než v minulosti,“ zdůraznil Zahradníček.

Ostatně, třeba posledních deset dní naopak pršelo velmi málo, ale přesto stavy řek, vlhkost půdy i stav podzemních vod zůstává díky nízkým teplotám stále nadprůměrný. Díky vlhku přibrzdila i kůrovcová kalamita.

Odchylky letošních průměrných teplot a srážek v Pardubickém kraji od normálu 1961 – 1990:

teploty (v °C) srážky(v %)

leden      3,1°C  38 %
únor    5,1 °C  240 %
březen   1,7 °C   93 %
duben    1,9 °C   37 %
květen    -1,4 °C   87 %
červen     1,1 °C   247 %
červenec 1,0 °C    77 %
srpen    2,6 °C    152 %
září     1,4 °C   159 %
říjen     1,4 °C   240 %