Učitel tady není učitel ale průvodce a svoboda dětí je znát hned za dveřmi třídy. „Je hezky, chci jít ven,“ řekne Matouš. Přidají se další děti a následuje hlasování. Další vyučování bude pokračovat na školní zahradě.

„Vzdělávání mě zajímalo několik let. V Kukli máme lesní školku a hledali jsme možnosti pro její pokračování. Hodně rodičů řešilo, kam dá děti po školce. Sešlo se nás více lidí, kteří se zajímali o školství. Před třemi lety jsme se rozhodli, že založíme školu,“ vysvětluje Světlana Kluková z Čisté, která patří k zakladatelům svobodné školy NaŽivo v Květné.

Radoslava Renzová vede Školamyšl
Ředitelka Školamyšle: Známka na konci práce nic nevypovídá

Mezi zásady svobodné školy NaŽivo patří:

* Vycházet z důvěry v děti a v jejich cestu a respektovat to.

* Hledat své talenty u dětí, hledat kdo jsem.

* Učit se hlavně komunikaci, vztahům, sebedůvěře, kompetencím.

S kolegy navštívila několik alternativních škol a hledali cestu. Vyhrála svobodná škola. „Není to pro každého rodiče a ani pro každé dítě,“ podotýká průvodce František Žáček, který sedí s dětmi na koberci v kruhu u zapálené svíčky.

Sám má za sebou roky práce na klasické základní škole, ale nový způsob výuky ho láká. Školu v Květné bere jako velkou výzvu.

ODŠKOLOVÁNÍ

I svobodná škola má ale svůj rozvrh a pravidla, jen předměty se jmenují jinak. Žáci mají předměty JAS, HRA a PUK, nechybí ani matematika a český jazyk. Na angličtinu děti učí rodilí mluvčí z Austrálie. Rozvrh každopádně vypadá jinak než v klasické škole. "Není povinný. Když něco dítě dělat nechce, věnuje se jiné činnosti. Vše se může měnit podle aktuální situace. Průvodci mají plán aktivit, na kterém se dohodnou s dětmi. Když je děti dělat nechtějí, nemusí,“ přibližuje systém výuky Kluková.

Předměty ve škole NaŽivo:

JAS znamená Já a svět, (Předmět JaS zahrnuje část samostatných oborů Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, další cizí jazyk, Matematika a její aplikace a plně obory Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce, Výchova ke zdraví a dále na prvním stupni Člověk a jeho svět a na druhém stupni Dějepis, Výchova k občanství, Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis.)

HRA znamená Hry, relaxace, aktivity (Předmět Hry, relaxace, aktivity (HRA) se nezaměřuje prioritně na specifický obor ani průřezové téma, svou otevřeností ale umožňuje to, aby se s nimi žák mohl setkat i v tomto předmětu. HRA tak potenciálně zahrnuje všechny obory a průřezová témata. Specifikem tohoto předmětu je, že se zaměřuje na vytvoření osobního prostoru pro dosahování hlavního vzdělávacího cíle, kterým je poznání a přijetí sebe sama.)

Dále PUK Pohyb, umění, kultura (PUK zahrnuje obory tělesná výchova, výtvarná výchova a hudební výchova)

Některé děti do školy NaŽivo přišly z klasické školy a ty podstoupí proces tzv. odškolování. „Třeťáci z klasických škol jsou zvyklí, že se věci dělat musí. Takže když nemusí, tak je logicky nedělají. Čekáme, až dítě získá chuť věci dělat a nastartuje svojí vnitřní motivaci,“ podotýká Žáček.

Školáci se učí, i když nesedí v lavicích, ale třeba venku staví bunkr. Tady uplatní podle průvodců právě geometrii a matematiku.Zakladatelé květenské školy našli inspiraci v Anglii a Americe.

„Inspirujeme se britskou školou Summerhill a Sudbury Valley School v USA. To jsou školy s tradicí 100 let. Nic nového. Tady o tom slyší lidé poprvé, ale tam to jede řadu let a vše funguje. Poznáváme kouzlo, jak se to dělá, co dělat lépe. Směřujeme k vizi, že budeme mít učebny předmětů – přírodovědná, výtvarná a tvořivá, hudební,“ dodává Kluková.

Do svobodné školy NaŽivo v Květné chodí děti z Litomyšle, Květné, Čisté, Pomezí, Jedlové i Svitav. Škola je zapsaná v registru ministerstva školství jako státní soukromá škola. Rodiče platí školné a provoz navíc dotuje stát. Škola sídlí v prostorách po zrušené základní škole v patře obecního úřadu. Ale jen dočasně. Zakladatelé mají velké plány.

„Přijali jsme letos děti od první do třetí třídy. Tady v Květné dojdou do páté třídy a pak plánujeme přesun do Karle, kde chystáme rekonstrukci bývalé fary. Chceme mít kompletní základní školu až do deváté třídy s kapacitou přes šedesát dětí,“ dodává zakladatelka.

V České republice je několik svobodných škol, které fungují roky a mají už dokonce absolventy, kteří navštěvují střední školy.