Třetí ročník TECHNOhrátek Pardubického kraje má za sebou polovinu letošního programu. Také v tomto roce se projekt, jehož cílem je motivace žáků základních škol v regionu k výběru technických a odborných profesí, těšil velkému zájmu školáků. Letos se jich do něj zapojilo zatím 765. Toto číslo představuje od května 2013 celkovou účast na dosavadních šestadvaceti akcích ve vybraných středních odborných školách 3 517 žáků.

TECHNOhrátky sázejí tradičně na akční program, který zábavnou a soutěžní formou zapojuje do připravených manuálních i vědomostních aktivit žáky 7. až 9. tříd. Svým charakterem současně reagují na aktuální požadavky regionálního školství i pracovního trhu.

Chybí pracovníci

„Českému průmyslu chybí v současné době sto tisíc pracovníků v technických oborech. A týká se to také Pardubického kraje, kde školy nestačí dodávat absolventy především strojírenských oborů. Školství v regionu se snaží reagovat na tuto situaci a hledá nástroje, jak zpopularizovat technické vzdělávání a přiblížit je dětem i jejich rodičům. TECHNOhrátky jsou proto jedním z klíčových projektů, které k tomuto cíli napomáhají," řekla náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová.

Letos mají TECHNOhrátky za sebou šest zastavení ve středních odborných školách. Ty 765 školákům ze 37 základních škol, z nichž některé se akcí zúčastnily opakovaně, nabídly seznámení se čtyřiadvaceti technickými obory. V minulosti většina středních škol zaznamenala následující rok po TECHNOhrátkách zvýšený zájem žáků o vyučované obory.

„Největší poptávka firem je v současnosti po pracovnících s technickým a odborným vzděláním. Nejčastějšími profesemi, o které je zájem, jsou svářeči, seřizovači a obsluha montážních strojů. Přínos TECHNOhrátek spočívá především v tom, že školákům představuje konkrétně a zajímavým způsobem právě tyto žádané profese," uvedl ředitel krajského Úřadu práce Petr Klimpl.

Tento projekt se stal velice rychle součástí života základních škol, jejich ředitelů, pedagogů i kariérních a výchovných poradců. Na stále se zvyšující zájem zareagoval kraj tím, že v porovnání s obdobím 2013 – 2014 v tomto roce rozšířil program TECHNOhrátek z deseti na 15 akcí.

„Cítíme, že zájem středních odborných škol o zařazení do projektu je mimořádný. Jejich ředitelé pochopili, že je to jedna z nejlepších příležitostí k prezentaci školy. Právě ve spolupráci s nimi připravujeme jednotlivé aktivity na pracovištích tak, aby co nejvíce zaujaly a motivovaly žáky, neboť už první dojem často rozhoduje o jejich pozdější volbě povolání," podotkl manažer projektu TECHNOhrátky Vladimír Zemánek.

Kromě dvanácti exkurzí ve středních odborných školách přibyly v letošním roce také tři speciální semináře pro kariérní a výchovné poradce, na nichž formou workshopu poznávají jednotlivé profese.

Soutěže pro školy

Součástí projektu jsou také dlouhodobé soutěže pro žáky základních i středních škol. Školáci ze 7. až 9. tříd se mohou zapojit do dvou aktivit – do fotosoutěže Technika kolem nás nebo do hledání vtipného a výstižného sloganu týkajícího se TECHNOhrátek. Studenti středních škol zase usilují o prvenství v soutěži o nejlepší školní Facebook.

„V případě zapojených středních škol se snažíme nejen o formální náplň těchto soutěží, ale zejména o to, abychom jejich prostřednictvím také kultivovali školní prostředí. V předcházejících letech jsme třeba vyhlásili soutěž o nejlepší studentské video s představením školy nebo o artefakt roku, který nejlépe charakterizoval zaměření školy. Facebook považujeme za významný prvek při prezentaci škol a jsme rádi, že některé už zareagovaly jeho zřízením," dodala manažerka projektu TECHNOhrátky Helena Bártlová.

Nejbližší akcí projektu bude 16. září návštěva Střední průmyslové školy stavební Pardubice.