„Krajští radní na svém posledním jednání rozhodli 
o přidělení peněz v dotačním programu Podpora činnosti a provozu turistických informačních center 
v Pardubickém kraji. Zájemci mohli žádat v červenci, což učinilo 38 organizací z regionu," řekl David Záruba z kanceláře hejtmana Pardubického kraje.

„Na základě doporučení odborné komise jsme se rozhodli poskytnout částečnou dotaci 36 organizacím, které splnily stanovená kritéria, dva subjekty je nesplnily. Jedním z kritérií je například aktivní podíl na tvorbě obsahu turistického portálu www.vychodni-cechy.info. Úspěšní žadatelé si mezi sebe rozdělí milion korun," uvedl krajský radní zodpovědný za sport a cestovní ruch René Živný s tím, že udělení části dotací musí schválit zastupitelstvo.