Původní termín ukončení zůstává v platnosti. Lidé tak budou mít na návštěvu výstavy už jen měsíc a půl.

„Historická budova muzea se pro veřejnost otevře 12. května. Vedení největšího muzea v Královéhradeckém kraji k tomuto kroku přistupuje v návaznosti na obnovení volného pohybu osob,“ uvedla tisková mluvčí Lucie Peterková.

Výstava Uprostřed koruny země zpřístupňuje široké veřejnosti dosud málo známý soubor gotického a raně renesančního umění východních Čech. Ideově navazuje na mimořádně úspěšný projekt Od gotiky k renesanci, který na přelomu tisíciletí, na třech místech současně – v Olomouci, Brně a Opavě – představil gotické a raně renesanční umění Moravy a Slezska. Duchovním otcem obou výstav je historik umění, profesor olomoucké Univerzity Palackého Ivo Hlobil.

Scházely už jen Východní Čechy

„Regionální výstavy uměleckohistorického zaměření jsou tradičně velmi přitažlivé pro návštěvníky a zároveň vědecky neobyčejně přínosné. Co se týče východních Čech, některá se zdejších děl ukázaly předchozí výstavy. Celkově však východní Čechy dosud patřily k zbývajícím územím Česka, v nichž se záměr vystavit gotické a raně renesanční umění zatím nepodařilo realizovat,“ říká profesor Ivo Hlobil.

Na výstavě je k vidění řada pozoruhodných, mimořádně cenných uměleckých děl spjatých s územím dnešního Pardubického kraje. Některé exponáty, které pro výstavu zapůjčila padesátka institucí, musely překvapit i odborníky. Celkem jich je na výstavě přes čtyři sta. Podle kurátorky Heleny Dáňové bylo snahou autorského týmu představit středověké umění východních Čech v maximální možné šíři.

„Východočeská výtvarná kultura nijak nezaostávala za ostatními regiony v Čechách a na Moravě. Šťastnou shodou okolností se zachovalo několik oltářních retáblů, udivující množství soch a reliéfů, zlatnických prací, zvonů i křtitelnic,“ popisuje kunsthistorička Dáňová.

Výstava, která zaplňuje téměř celý interiér nedávno zrekonstruované budovy muzea, je rozdělena do pěti oddílů. Kromě archeologických nálezů jsou zastoupeny rovněž artefakty uměleckého řemesla nebo knižní kultury. Jádro výstavy tvoří díla, která představují kulturní vývoj regionu východních Čech od 14. do počátku 16. století. Shromážděná díla podle Heleny Dáňové ukazují rozmanité spektrum vlivů, které se v umění východních Čech prolínaly. „Dominantní roli sehrála slezská metropole Vratislav, odkud byly dováženy oltářní retábly a sochy. Na pomezí Čech a Moravy se pak setkáváme s tvorbou anonymních umělců, jimž lze připsat celé skupiny děl,“ vysvětluje kurátorka výstavy.