Nejvíc na Pardubicku

Meziročně v kraji přibylo více než deset procent cizinců. Nejvíc jich bylo na Pardubicku, téměř 7400, což odpovídá poptávce zaměstnavatelů po pracovnících. Průmyslový region nabízí největší nabídku volných míst. Cizinců na Pardubicku přibývá i letos.

„Podniky zoufale shánějí lidi. Přetahují i cizince, kteří tady už byli, ale v jiných lokalitách, přeplácejí je, dělají si vlastní nábory. Foxconn má výjimku od ministerstva a dělá si nábor v Mongolsku a vozí si pracovníky přímo sem," řekla ředitelka obecně prospěšné společnosti Most pro Helena Grundmanová.

Slováci a Ukrajinci

Z dat o státním občanství cizinců vyplývá, že na konci roku žili v kraji více než z poloviny cizinci z EU a jejich podíl proti předchozím letům stoupá. Nejpočetnější skupinu cizinců v kraji tvořili Slováci, Ukrajinci a poté Vietnamci a Poláci.

V okrese Pardubice jsou nadprůměrně zastoupeni cizinci s mongolským, rumunským a bulharským státním občanstvím. Mongolům v Pardubicích pomáhá s tlumočením Tuul Bittnerová, která do Česka přišla za prací před 18 lety.

„Většinou mají příbuzného, který umí česky, ale neumí odborný jazyk, potřebují mě na úřadech nebo v nemocnici. Denně mám tři až pět klientů," uvedla Bittnerová.

Podle Grundmanové chtějí někteří cizinci v kraji pracovat dočasně, jiní se tu chtějí usadit. Jsou i skupiny cizinců, kteří by se později rádi dostali do západní Evropy. Obecně prospěšná společnost pomáhá jednotlivcům i rodinám.

„Řeší školu, doktory, ubytování. Momentálně je nejpalčivějším problémem bydlení, tady absolutně nejsou byty," poznamenala Grundmanová.

Poptávka stále roste

Podle statistik úřadů práce poptávka po pracovnících stále roste. Na konci února společnosti hledaly v kraji 11 tisíc lidí. V požadavcích firem přibyla od ledna tisícovka volných míst. Nezaměstnanost klesla na čtyři procenta, ještě půlprocentní pokles odborníci čekají.