Důvodem je počínající chřipková epidemie a zákaz bude platit až do odvolání. „Důvodem zákazu návštěv u hospitalizovaných pacientů je strmý nárůst chřipkových onemocnění v Pardubickém kraji a nárůst počtu hospitalizovaných pacientů s chřipkou, který svědčí o počínající chřipkové epidemii. Proto jsme nuceni přistoupit k opatřením proti hromadnému šíření chřipky v prostředí naší nemocnice. Opatření má za účel chránit jak naše pacienty, tak i veřejnost před zvýšeným rizikem nákazy.

Ukončení zákazu návštěv bude vyhlášeno neprodleně po zlepšení epidemiologické situace," uvedl generální ředitel společnosti Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.