„Díky tomu budeme mít prostor pro důstojné poděkování výjimečným osobnostem, kolektivům, ale i právnickým osobám, které svou prací a činy přispívají k rozvoji a budování dobrého jména Pardubického kraje,"  vysvětlil hejtman Martin Netolický.
Udílet se budou: Cena Zastupitelstva Pardubického kraje za zásluhy o Pardubický kraj, Cena Michala Rabase za záchranu života a zdraví a Medaile hejtmana.
Navrhovateli prvních dvou cen mohou být občané, představitelé správního či jiného orgánu nebo právnické osoby spadající do území Pardubického kraje.

Nominace poštou 
či po internetu

Nominovat osobnosti na ceny Pardubického kraje můžete na webu Pardubického kraje. Návrhy můžete také na vyplněném formuláři  posílat na adresu Pardubického kraje do čtvrtka 31. října.
O udělení cen bude rozhodovat Zastupitelstvo Pardubického kraje. Slavnostní předávání se uskuteční na začátku roku 2014 za účasti široké veřejnosti.