Webová cesta
Zájemci z Královéhradeckého a Jihočeského kraje mohou využít možnosti podat žádost elektronicky na webových stránkách kraje. Hradecký kraj má na stránkách speciální aplikaci. Žadatelé mohou v tomto systému žádost do dvou dnů upravit nebo ji stornovat. Do deseti pracovních dnů od podání elektronické žádosti pak lidé musí podat žádost i v listinné podobě.

Mezi zájemce o výměnu kotle na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje kraj prostřednictvím kotlíkových dotací rozdělí téměř 180 milionů korun. V rámci první výzvy to bude 100 milionů. Vedení kraje věří, že se za dva roky podaří vyměnit až 1200 kotlů.

V Královéhradeckém kraji, kde začali žádosti přijímat před dvěma týdny, si do minulé středy o dotace zažádalo 841 lidí a z částky sto milionů korun bylo vyčerpáno už 95 milionů.

První den se čeká velký zájem

Vedení Pardubického kraje očekává velký zájem žadatelů zejména první den. Proto pro ně na středu připraví sál Jana Kašpara v budově Reálky (budova C), který se otevře už v sedm hodin. Lidé budou moci využít také pracoviště úseku kotlíkových dotací, které bude mimořádně přesunuto do zasedací místnosti.

„Cílem připravených opatření je zajištění rychlého a plynulého odbavení žadatelů, kteří v první den přijdou osobně na krajský úřad. Z toho důvodu bude navýšen počet pracovníků, kteří budou žádosti přijímat. Zároveň bude posílena organizační služba, aby příchozí přesně znali samotné místo podání žádosti a nedocházelo ke zbytečným zdržením," uvedl hejtman Martin Netolický.

V dalších dnech bude možné využít podatelnu krajského úřadu nebo pracoviště úseku kotlíkových dotací.

Lidé, kteří nemohou zažádat o dotaci osobně, mohou vyplnit žádost a odeslat ji na adresu kraje. Kraj bude evidovat žádosti, které mu pošta doručí od středy 27. ledna.
Podrobné informace o způsobu příjmu žádostí jsou na webu: www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

Polovina lidí 
dýchá karcinogeny

Podle údajů ministerstva životního prostředí je v Česku asi 350 tisíc kotlů, které nevyhovují emisním normám.

„Více než 50 procent lidí v Česku stále dýchá vzduch, který je zamořen rakovinotvornými látkami," řekl při nedávné návštěvě východních Čech ministr životního prostředí Richard Brabec. Podle všech studií je zřejmé, že až 90 procent těchto karcinogenů pochází ze starých kotlů.

Pokud se podaří uskutečnit celý projekt kotlíkových dotací, mohlo by se za peníze z EU vyměnit v Česku asi 80 tisíc kotlů. Současné výzvy, které vyhlašují jednotlivé kraje, jsou jen prvním kolem. Další dvě kola dotovaných výměn kotlů budou zřejmě v roce 2018 a pak v roce 2019 nebo 2020.

Od roku 2022 budou zakázány kotle 1. a 2. emisní třídy, které umožňují mimo jiné spalovat odpad. „Pověstné 'ostravské rakety', tedy PET lahve s vyjetým olejem a pilinami, sice pěkně hoří, ale deset domů s takovým vytápěním vyprodukuje tolik dioxinů jako jedna velká spalovna," prohlásil ministr.

Kotlíkové dotace mohou hradit:
70 % způsobilých výdajů v případě výměny kotle za kotel spalující pouze uhlí,
75 % způsobilých výdajů v případě výměny kotle za kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) nebo za plynový kondenzační kotel,
80 % způsobilých výdajů v případě výměny kotle za tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu (OZE).
Zvýšení dotace o 5 % bude v případě výměny kotlů v rodinných domech v České Třebové, Holicích, Lanškrouně, Litomyšli, Moravské Třebové, Linharticích, Pardubicích, Svitavách a Jablonném nad Orlicí. Jde o celé katastrální území obce, včetně jejich městských částí.