Silničáři díky dotacím z Operačního programu Životní prostředí mohli na celkem šesti úsecích, dlouhých přibližně šestadvacet kilometrů, ošetřit a vysázet na devět tisíc nových keřů a stromů.

Stromy na dvou stech kilometrech

Nebylo to ale poprvé, kdy SÚS Pk zkrášlovala okolí silnic. Za uplynulých deset let vysázela stromy na přibližně dvou stech kilometrech silnic v Pardubickém kraji.

„Výběr stromů je omezen požadavkem Agentury ochrany přírody a krajiny na využití takových druhů dřevin, které jsou nejen na území České republiky, ale i v dané lokalitě původní. Využili jsme na čtrnáct druhů alejových stromů, pět druhů ovocných stromů a osmnácti druhů keřů," říká František Weisbauer (na levém archivním snímku), ekolog SÚS Pk.

Kromě projektů podporovaných dotacemi z evropských zdrojů však silničáři musí dbát i na tzv. běžnou údržbu zeleně.

„Jedná se o širokou škálu činností od sekání trávy, přes různé druhy řezů na silničních dřevinách, až po likvidaci nevhodných dřevin. U projektu obnovy krajinné silniční vegetace je velice důležitá následná péče, aby se omezily úhyny vysazených dřevin," upřesňuje František Weisbauer a dodává, že u projektů z evropských dotací je nutná udržitelnost projektu na 10 let.

Stromům a keřům věnují velkou péči

„Proto nově vysazeným stromům a keřům věnujeme maximální péči včetně správné zálivky, která výrazně snižuje procento úhynu vysázených dřevin. Touto péčí se snažíme předcházet tomu, abychom v budoucnu museli vynakládat další prostředky na výměnu uhynulých stromů a keřů," podotýká na závěr František Weisbauer.   (pad)