Velkou pomocí je možnost vyřídit si záležitosti s úřadem práce v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU) v Pardubicích, kde jsou úředníci k dispozici každý den od sedmi do devatenácti hodin.

Ke včerejšku (21. března) je na území Pardubického kraje 8229 Ukrajinců s uděleným pobytovým oprávněním. Nejvíce jich je v okresu Pardubice (3741), následuje okres Ústí nad Orlicí (1786), dále Chrudimsko (1563) a nejméně jich je na Svitavsku (1139).

„Předáváme jim základní informace včetně orientace ve volných pracovních místech. Pokud je to možné, vždy jim dáváme vytištěné materiály v ukrajinštině,“ popsal ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Pardubicích Petr Klimpl.

Zájem je i ze strany zaměstnavatelů. „Denně nám v systému přibývají volná pracovní místa, která zaměstnavatelé zamýšlí obsadit i cizinci přicházejícími z válkou zasažené Ukrajiny. V posledním týdnu jich v kraji bylo přes 2200,“ uvedl Klimpl.

Žádosti v současné době na úřadech zvládají vyřizovat včas. „Úřední hodiny jsme zatím nerozšiřovali. Pokud někdo přijde těsně před jejich skončením, žádosti vyřizujeme. Jestliže někdo přijde například půl hodiny po skončení standardních úředních hodin, odkazujeme ho na následující den, abychom stihli přijaté žádosti zpracovat,“ řekl Klimpl.

Nyní mohou při schvalování pracovních míst pro Ukrajince pomoci nově schválené zákony Lex Ukrajina. „Díky tomu bude proces obsazování volných míst výrazně jednodušší, protože cizinci s dočasnou ochranou budou mít z hlediska zaměstnání stejné postavení jako cizinci s povoleným trvalým pobytem. Povolení k zaměstnání tedy nebudou potřebovat,“ vysvětlil Klimpl.

Na portálu krajské pobočky v Pardubicích https://www.uradprace.cz/web/cz/pardubicky-kraj je možné si prohlédnout nahlášená volná místa pro občany, kteří přicházejí z Ukrajiny.