„Pozvání přišlo z Prefektury papežského domu od Jeho Excelence arcibiskupa George Gänsweina,“ uvedl Dušan Ehmig.

Papež František ho přátelsky přivítal a poté si vyslechl slova východočeského pastora. „V mých očích je papež František tím, který je svým osobním příkladem velkou inspirací pro mnohé české věřící křesťany,“ uvedl Dušan Ehmig. Ve své činnosti podobně jako papež usiluje o dialog mezi lidmi bez rozdílu.

„Jedině tak lze stavět mosty, způsobem, aby každý člověk v druhém neviděl nepřítele a konkurenta, nýbrž člověka hodného plné důstojnosti,“ dodal Ehmig, kterého znají na Pardubicku věřící z obcí Spojil, Dolní Ředice, Zminný a také z celého Dašicka.