Starosti se sestavením rozpočtu na příští rok čekají v nejbližší době vedoucí představitele Pardubic. Město musí splácet velkou finanční částku za rekonstrukci plaveckého areálu, navíc už nemůže počítat s výnosy z prodeje bytů.

„Počítáme s tím, že za plavecký areál dáme za rok asi 57 milionů korun, z toho 12 milionů by měly být provozní náklady. Z rozpočtového určení daní sice dostaneme příští rok asi o 19 milionů více, ale zase bude scházet státní příspěvek na školství ve výší 13 milionů. Na daních z nemovitosti pak čekáme propad příjmů asi o osm milionů," uvedla primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.

Do roku 2025

Přestavba plaveckého areálu bude městský rozpočet zatěžovat až do roku 2025. „Situace není růžová. Navíc se až do roku 2015 splácí také rekonstrukce ČEZ Areny," podotkla primátorka.
Dalším problémem je fakt, že město už nemůže mezery v rozpočtu zacelit prodejem bytů. „Prodej bytů už se na rozpočtu skutečně moc podílet nebude. Očekáváme, že v roce 2013 budou příjmy z prodeje jen 15 milionů korun. Nemůžeme ani moc počítat, že by se nějak zvyšovaly peníze od státu," vysvětlil náměstek pardubické primátorky Jiří Rozinek.
„Vývoj ale není nijak tragický, příjmy města jsou stabilní," dodal náměstek.

Jedna z mála příjmových složek, která se od nového roku navýší, je příjem z loterií. Takzvané peníze z hazardu rozproudily velkou debatu i na posledním jednání pardubických zastupitelů. Nakonec bylo schváleno, že ze získaných peněz půjde na financování sportu 16 procent, zbytek bude využit na jiné účely.

Náměstek pardubické primátorky František Brendl sice navrhoval, aby šlo na sport alespoň 30 procent, ale jeho návrh schválen nebyl, ačkoliv ho podporovali i někteří opoziční zastupitelé.

„Sportovní obcí je těch 30 procent vnímáno jako naprosté minimum. Můj návrh je velmi střízlivý, když se podívám, jak se k tomu postavila ostatní města. Třeba Zlín bude dávat na sport polovinu příjmů z hazardu," řekl na zasedání zastupitelstva František Brendl.

Nesrovnatelné

„Je to ovšem těžko srovnatelné, jelikož u každého města je jiná metodika. Například Karlovy Vary počítají jako podporu sportu i peníze, které jdou na cyklostezky," podotkla Štěpánka Fraňková.
Zastupitelé nakonec dali na názor strážce městské pokladny Jiřího Rozinka.
„Máme širší povinnosti vůči obyvatelům města. Nemůžeme myslet jen na ty, kteří mohou sportovat. Chtěl bych být vůči sportovcům vstřícný, ale v dnešní době se musíme chovat velice střízlivě. Je možné, že nebudeme mít peníze ani na věci již schválené zastupitelstvem," podotkl Jiří Rozinek.