Tito absolventi se prosadili ve vysokých řídicích funkcích nejen po celé republice, ale i v dalších evropských zemích, USA, Kanadě a Austrálii. Ředitel Pavel Vacek však dobře ví, že tuto úspěšnou tradici je třeba stále rozvíjet.

„Být absolventem vysokomýtské ´vodotechny´ znamenalo vždy kvalitu, vysokou odbornost a spolehlivost. Tyto výsledky jsou pro nás stále zavazující. Pro zajištění vysoké úrovně výuky proto škola využívá všech možností včetně trvalého zavádění nových programů, metodik  a informací do výukového procesu tak, aby odpovídal evropským potřebám 21. století," říká ředitel Pavel Vacek.

Aktuální struktura VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto zahrnuje tři různé stupně vzdělání. Nabízí možnost vyučení, získání středního odborného vzdělání s maturitou nebo  vyššího odborného vzdělání s diplomem ve třech základních zaměřeních stavebnictví – vodohospodářském, dopravním a pozemním.

Individuální přístup

Nově zde byl otevřen například učební obor montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení nebo obor vodař – ty škola vyučuje jako jediná v republice.

„Za velkou výhodu považuji, že si můžeme dovolit individuální přístup k dětem. V ročníku míváme osmnáct žáků, v dalších letech se ještě dělí do skupin třeba po pěti na jednoho mistra, což nám vyhovuje, protože na děti máme opravdu čas. Není proč se za řemeslo stydět. Většina rodičů chce pro své dítě 'něco lepšího'. Jde o to, zda to 'lepší' znamená, že se žák bude trápit na střední škole nebo gymnáziu, na které intelektuálně nemá, místo toho, aby v pohodě prošel učebním oborem," vysvětluje mistr odborného výcviku Kamil Vimr.

Ve VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto je samozřejmostí kvalitní zázemí a využívání moderních učeben, dílen, techniky i technologií. Všichni absolventi zde mohou získat rovněž vysoce ceněný certifikát IES.

Certifikát pomůže

Tyto certifikáty, které odrážejí kvalitu výuky i vzdělávacích programů, jsou uznávané celosvětově a jejich držitelům výrazně vylepšují situaci na pracovním trhu. Mimochodem – Vysokomýtští dosáhli nejvyššího možného ratingu a přísná kritéria musí obhajovat každé dva roky.

Škola si také vede pečlivou statistiku o svých absolventech – maturantech. Čísla, jimiž se může pochlubit třeba za období 2007 – 2012, jsou přitom mimořádná. V dalším studiu jich pokračuje 71 procent a v oboru působí 19 procent. Pouze šest procent opakovalo ročník a žádný maturant nebyl veden jako nezaměstnaný!

Velice žádáni jsou však i absolventi učebních oborů a například zaměstnanost v oboru truhlář dosahuje 95 procent.

Vizitka školy
Adresa: Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
Komenského 1
566 19 Vysoké Mýto

Kontaktní údaje:Tel.: +420 465 420 314
E-mail: skola@stavebniskola.cz
Web: www.stavebniskola.cz
Ředitel: Ing. Pavel Vacek

Více o projektu Technohrátky se dočtete v dnešním Pardubickém deníku (19. září)