A protože se územně širší rozsah novin, poprvé prezentovaný letos v létě, osvědčil, jedná se i tentokrát o společné dílo všech zástupců turistických oblastí Pardubického a Královéhradeckého kraje. Redakčně se o vznik společných turistických novin zasloužila Destinační společnost Východní Čechy a Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací Královéhradeckého kraje.

Čtenáři zde opět najdou články, jež mapují oblast od Českého ráje až po Českomoravské pomezí nebo od Železných hor až k Broumovsku. Mohou si přečíst 
o nejvýznamnějších novinkách na zimní turistickou sezonu, nechat se pozvat do zimních středisek nebo na významné kulturní, sportovní nebo společenské akce v obou krajích. „Turistické noviny byly vytištěny v nákladu 80 tisíc výtisků, které budou distribuovány především v síti turistických informačních center, ve vybraných ubytovacích a stravovacích zařízeních a v některých turistických cílech," řekl projektový manažer Destinační společnosti Východní Čechy Josef Rychter.