Krajští radní na svém posledním jednání jmenovali s účinností od 1. září 2023 nového ředitele Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS Pk). Stane se jím Zdeněk Vašák, který v uplynulých sedmi letech vedl Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Ve funkci nahradí Miroslava Němce, jenž v čele SÚS Pk působí jejího založení.

close Zdeněk Vašák info Zdroj: Pardubický kraj zoom_in Zdeněk Vašák

„Jelikož skončilo současnému řediteli Miroslavu Němcovi funkční období, vypsali jsme výběrové řízení, do kterého se nám přihlásili dva kvalifikovaní uchazeči. Hodnotící komise nakonec doporučila radě ke jmenování pana Zdeňka Vašáka. Je to manažer s praktickými zkušenostmi s řízením velkých organizací i dotačními programy a očekáváme, že dodá SÚS Pk nový impuls pro další rozvoj a modernizaci. Již v minulém roce jsme začali s postupnou transformací SÚS Pk a nový ředitel Zdeněk Vašák má být garantem toho, že se ji podaří dokončit. To bude pro příští roky jeho stěžejní úkol. Jde nám hlavně o nastavení nových procesů, například při využívání inovativních technologií, ale i změny v budoucím chodu organizace,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš. 

Kraj se snaží prezentovat výměnu stráží ve vedení "susky" jako standardní proces po skončení funčkního období 70letého Němce, skutečností však je, že řada krajských politiků nebyla s jeho prací v posledních letech spokojená. Na paškále kritiky je kraj například kvůli zpožděné výstavbě přivaděčů k dálnici D35. Němcova pozice však byla léta neotřesitelná. 

Řidiči pro změnu lamentují, že v Pardubickém kraji jsou jedny z nejhorších silnic v Česku, za příklad dávají naopak Vysočinu s opravenou většinou okresek. Kraj se brání, že doplácí na nevýhodné rozpočtové určení daní, finanční dluhy z minulosti a také na obrovský rozsah silniční sítě, v Česku výjimečný.

Zdeněk Vašák je absolventem České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2016 je generálním ředitelem Centra pro regionální rozvoj České republiky, příspěvkové organizace s celostátní působností a 550 zaměstnanci. V letech 2012 – 2015 působil jako ředitel Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, kde byl předtím zaměstnaný jako vedoucí odboru metodického řízení a monitoringu. Zkušenosti má i z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kde v letech 2003 – 2006 zastával pozici regionálního metodika.

 „Z našeho pohledu je Zdeněk Vašák zkušeným manažerem, který nyní vede jednu ze státních příspěvkových organizací s více jak pětistovkou zaměstnanců. Mezi jeho přednosti patří především schopnost manažerského řízení, znalost struktury evropských fondů, protože Centrum pro regionální rozvoj ČR má na starosti řízení Integrovaného regionálního operačního programu a dotační prostředky na přeshraniční spolupráci. Správa a údržba silnic tak v něm získává člověka, který má i u státních orgánů a ministerstev velmi dobré jméno,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Nový ředitel se prý chce nejprve detailně seznámit s fungováním organizace, mezi jeho priority bude mimo jiné patřit zajištění větší transparentnosti vykonávaných činností i přehledná komunikace.

„Po osmiletém působení v Praze jsem se stále častěji zabýval myšlenkou změny zaměstnání, která by mě více přiblížila Pardubicím, a tím i mému bydlišti. A ačkoliv pro mě není jednoduché opustit zajímavou práci, výborně fungující organizaci a tým skvělých kolegů, rád jsem využil naskytnuté možnosti a přihlásil se do výběrového řízení na pozici ředitele SÚS Pk. Sice nejsem profesí ‚silničář‘, ale jsem si jist, že zkušenosti, které jsem v minulosti získal při řízení organizací obdobného významu a rozsahu, plně využiji i při řízení a dalším směřování SÚS Pk a naváži tak na práci dosavadního ředitele Miroslava Němce.  Ostatně pro zajištění výkonu odborných činností, které má organizace na starosti, budu mít k dispozici kolegy, kteří zde již dlouhodobě působí. Těším se, že SÚS Pk bude dále moderní a respektovanou organizací s týmem zaměstnanců, kteří jsou hrdi na svoji profesi,“ sdělil ke svému jmenování Zdeněk Vašák.

 

Kraj: chceme se současným ředitelem SÚS Pk i nadále spolupracovat

Pardubický kraj podle mluvčího Dominika Bartáka v současné době zahájil jednání se stávajícím ředitelem SÚS Pk  Miroslavem Němcem ohledně budoucí možné spolupráce. 

close Miroslav Němec info Zdroj: SUS PK zoom_in Miroslav Němec

„Miroslav Němec se do výběrového řízení nepřihlásil, ale jsem rád, že v hodnotící komisi byl jako člen, a že jsme mohli využít jeho názor praktika, který ví, o čem tato práce je. Jednoznačně mu patří velké poděkování za roky práce a de facto vytvoření struktury naší krajské organizace. Doufáme, že jeho zkušenosti budeme moci i nadále využít,“ dodal hejtman Martin Netolický. 

SÚS Pk zajišťuje údržbu přes 3000 kilometrů krajských silnic II. a III. tříd. Příspěvková organizace Pardubického kraje vznikla v roce 2002 sloučením bývalých Správ a údržeb silnic Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Litomyšl. V rámci kraje působí v celkem 15 cestmistrovstvích, a to v Pardubicích, Přelouči, Holicích, Chrudimi, Třemošnici, Luži, Hlinsku, Běstovicích, Litomyšli, Poličce, Žamberku, Ústí nad Orlicí, Lanškrouně, Svitavách, Moravské Třebové a odloučeném pracovišti v Králíkách.