V hlavní části programu setkání bylo představeno deset dopravně krizových míst v kraji. Ty vytipovali, a to včetně analýzy dopravní nehodovosti v daném místě, datoví analytici pracující pro Portál nehod.

Na finálním výběru a pořadí nejrizikovějších míst napříč krajem se následně shodla expertní komise složená ze zástupců BESIPu, Policie ČR a společnosti RSE Project.

Pět z nejkritičtějších míst se nachází v okrese Pardubice, čtyři v okrese Chrudim a jeden v okrese Ústí nad Orlicí (viz infobox níže).

Na špičce krajské nehodovosti je křižovatka silnice II/324 se Sukovou třídou poblíž zimního stadionu v Pardubicích. Za poslední dva roky se tam stalo 10 nehod, v delším horizontu pěti let se však na této křižovatce stalo 31 nehod s 10 zraněnými.

V pátek 31. května dojde ke slavnostnímu otevření lávky na pardubickém nádraží.
Lávka na pardubickém nádraží se poslední květnový den otevře

Nejčastější příčinou nehod je fakt, že se řidič plně nevěnoval řízení vozidla. Způsobeno to může být i tím, že je v okolí řada reklam, je zde možný vliv LED reklamy na budově zimního stadionu. Problém s kapacitou vjezdu do OD Palác Pardubice byl řešen v roce 2023 zákazem odbočení vlevo do OD ve směru od předmětné křižovatky.

Problém je překračování rychlosti

Hlavním cílem diskuze nad nehodovými místy je snaha pomoci s nápravou a řešením. To se týkalo třeba i křižovatky silnic I/17 a III/3587 v Chrudimi.

„Tam se stalo celkem 26 nehod s 33 zraněnými lehce a jednou těžce, za poslední dva roky to bylo deset nehod. Nejčastější příčinou nehod je nedání přednosti proti příkazu Stůj, dej přednost v jízdě. Problémem je tam rychlost projíždějících vozidel po hlavní silnici, kteří nerespektují povolenou rychlost,“ uvedl David Pauk, bezpečnostní auditor společnosti RSE Project.

V návrhu na zlepšení zaznělo jako první instalovat dopravní značku omezující rychlost na 70 kilometrů v hodině. Směrem k zástupci Policie ČR bylo uvedeno, že jako vhodné se jeví měřit v místě rychlost projíždějících vozidel. Zazněla i možnost zřídit v místě kruhový objezd, ale tato varianta zatím neměla příliš velkou podporu, a to především z hlediska investic. Protože se křižovatka nachází v otevřené krajině na násypu a na nárožích jsou instalována svodidla, která v tomto případě paradoxně snižují viditelnost, hovořilo se i o možnosti úpravy výšky svodidel.

Závory místní zatím odmítli

Velká debata se rozproudila také kolem rizikového místa ve Vysokém Mýtě na Ústeckoorlicku. Problémy tam jsou na křižovatce ulic Prokopa Velikého a Jiráskova, kde byly za poslední dva roky čtyři nehody, z toho ve třech případech to byla srážka s vlakem. Situace v místě je značně nepřehledná, kromě křížení ulic souběžně s Jiráskovou ulicí tam totiž vedou železniční koleje, v místě jsou i přechody pro chodce těsně na hraně křižovatky.

Místo dopravní nehody.
Nepřiměřená rychlost zabíjí. Víte, kdy vám hrozí, že své auto neubrzdíte?

V návrhu opatření zaznělo, že je třeba prioritně instalovat na vozovce nápis Stop. Zástupkyně místního městského úřadu připomněla, že v místě byl nápad instalovat závory, nicméně kvůli protestům občanů z okolních domů, že závory budou vydávat hluk, bylo od záměru ustoupeno. Na konferenci pak zazněly hlasy odborníků, že se právě závory v tomto místě jeví jako nejideálnější řešení. Tímto směrem se tak patrně budou kompetentní orgány postupovat. Doporučeno pak bylo intenzivně jednat s občany a vysvětlovat jim důležitost případné instalace závor na přejezdu.

U dalších rizikových míst na silnicích pak panelisté spolu s hosty konference také hodně probírali možnost v některých zatáčkách instalovat svodidla, která zabrání případnému vyjetí vozidla ze silnice a nárazu do stromu.

Řešení na zlepšení existují

Účelem dopravních konferencí je změnit věci k lepšímu a to tak, aby silnice byly bezpečnější, stávalo se méně nehod a bylo méně zraněných. V Pardubicích došlo i na prezentaci míst, která už byla upravena tak, aby byla bezpečnější. A bylo jich rovněž několik. Pozitivní totiž je, že řešení a možnosti, jak si se situací poradit, existují a na některých už se začalo pracovat, některé mají připravené návrhy.

Na mnoha místech byly například instalovány nové dopravní značky, položen nový drsnější koberec, instalována svodidla a některá z nich byla osazena reflexními páskami. Jinde byly vybudovány nové chodníky i trasy pro cyklisty, došlo k modernizaci železničního zabezpečení i úpravě světelné signalizace.

Regionální dopravní konference jsou každoroční cyklus debat, které se zabývají problematikou bezpečnosti na komunikacích v jednotlivých krajích České republiky. Tento oblíbený formát diskuzí se od loňského podzimu díky spolupráci s Portálem nehod a Deníkem více zaměří na sledování rizikových míst a také na informování veřejnosti, v kterých lokalitách mají za volantem dbát zvýšené opatrnosti. Na konferenci se sešli dopravní experti, zástupci hejtmanství a také municipalit. Organizátory letošního ročníku jsou společnosti RSE Project a Data Friends, projekt je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů (ČKP).

„V rámci letošního ročníku bychom chtěli nabídnout široké veřejnosti ucelený a empiricky doložený pohled na nehodová místa v daném regionu. Zároveň se chceme dívat na to, zda opatření, která byla v daném místě provedena, přinesla v čase požadované výsledky,“ upřesnil Jan Chalas, datový analytik ze společnosti DataFriends.

Tomáš Neřold z BESIPu připomněl, že některá nehodová místa ale z mapy rizikových míst nezmizí, pokud řidiči v daném úseku nezmění své chování.

„Proto na ně nesmíme zapomínat a musíme apelovat i na řidiče,“ zdůraznil. To potvrdil i Václav Vaněk, komisař z dopravního inspektorátu Územního odboru Policie ČR Pardubice.

Kromě zmíněných (David Pauk, Jan Chalas, Tomáš Neřold, Václav Vaněk) s přítomnými o dopravě diskutovali také datový analytik společnosti DataFriends Marek Sibal, Jiří Synek, náměstek pro výstavbu Správy a údržby silnic Pardubického kraje a také Zdeněk Semorád, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Pardubického kraje.

Všichni se v závěru shodli, že velkým pozitivem a přínosem konference byla účast zástupců měst a obcí, kterých se problémy v dopravě týkají.

Top 10 rizikových míst na cestách v Pardubickém kraji

1) Okres Pardubice – křižovatka silnice II/324 se Sukovou třídou poblíž zimního stadionu v Pardubicích – 31 nehod, 10 zraněných – za poslední dva roky 10 nehod – nejčastější příčina nehod: řidič se plně nevěnoval řízení vozidla.

2) Okres Chrudim – křižovatka silnic I/17 a III/3587 v Chrudimi – 25 nehod, 33 zraněných – za poslední dva roky 10 nehod – nejčastější příčina nehod: nedání přednosti proti příkazu Stůj, dej přednost v jízdě.

3) Okres Chrudim – úsek silnice I/17 u obce Kočí – 22 nehod, 11 zraněných – za poslední dva roky 5 nehod – nejčastější příčina nehod: nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky.

4) Okres Chrudim – úsek silnice I/37 u vesnice Libáň – 19 nehod, 15 zraněných – za poslední dva roky 7 nehod – nejčastější příčina nehod: nezaviněná řidičem.

5) Okres Pardubice – křižovatka silnic III/2983 a II/322 v pardubické místní části Černá za Bory – 17 nehod, 16 zraněných – za poslední dva roky 10 nehod – nejčastější příčina nehod: nedání přednosti vozidlu přijíždějícímu zprava.

6) Okres Pardubice – úsek silnice III/32228 u obce Starý Mateřov – 17 nehod, 7 zraněných – za poslední dva roky 9 nehod – nejčastější příčina nehod: nezaviněná řidičem.

7) Okres Pardubice – křižovatka silnic I/37 a III/32226 v pardubické místní části Dražkovice – 16 nehod, 15 zraněných – za poslední dva roky 10 nehod – nejčastější příčina nehod: nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem.

8) Okres Chrudim – úsek silnice I/37 u obce Lukavice – 16 nehod, 8 zraněných – za poslední dva roky 8 nehod – nejčastější příčina nehod: nezaviněná řidičem.

9) Okres Pardubice – úsek silnice III/34026 v pardubické místní části Nemošice – 14 nehod, 7 zraněných – za poslední dva roky 9 nehod – nejčastější příčina nehod: nezaviněná řidičem.

10) Okres Ústí nad Orlicí – křižovatka ulic Prokopa Velikého a Jiráskova ve Vysokém Mýtě –11 nehod, 5 zraněných – za poslední dva roky 4 nehody – nejčastější příčina nehod: nedání přednosti proti příkazu Stůj, dej přednost v jízdě.

Občas zůstává rozum stát, říká policejní komisař

ROZHOVOR/ Poručík Václav Vaněk, komisař z dopravního inspektorátu Územního odboru Policie ČR Pardubice, hodnotí Regionální dopravní konferenci velice pozitivně.

„Určitě je přínosem, že tady je spousta složek různých odvětví a jsme schopni se shodnout na lepších řešeních,“ říká Václav Vaněk.

V diskusi jste řekl, že je důležité vylepšovat krizová dopravní místa, ale zároveň, že je důležité se soustředit i na řidiče…
Přesně tak. U řidičů platí, že ne všichni jsou stejní, je to takzvaně „kus od kusu“. Je znát rozdíl v dopravě ve městě a mimo město. Určitě bych chtěl apelovat na osvětu v dopravním vzdělávání nejen nových řidičů, ale i těch letitých starších z hlediska dopravních situací. Primárně ve městech, kde máme stále více a více světelných křižovatek a více jízdních pruhů, a kde je doprava poměrně hustá. Je vidět, že tito řidiči nejsou schopni se vždy tak dobře orientovat.

Když vy sám jezdíte, zůstává vám občas za volantem rozum „stát“, když vidíte, co se na cestách děje? 
Ano, řídím a přiznávám se, že se mi ta myšlenka občas objeví. Co my, řidiči, jsme schopní na silnici vymyslet, tak nad tím opravdu někdy zůstává rozum stát. Raději to ale ani nebudu více komentovat.