„Bohužel si tito lidé neuvědomují, že vylepováním reklam mimo schválené výlepové plochy způsobují obcím nemalé finanční problémy. Nalepení plakátu je hned, ale následné odlepení již zaschlého lepidla se někdy stane dost náročnou záležitostí. To samozřejmě stojí peníze. Následné dohledávání, kdo plakát nalepil a kdo skutečně ponese náklady na odstranění, je často nemožné. Jiná situace ale nastane, pokud hříšníka chytíme při činu,“ uvedl k problematice vrchní bohdanečský strážník Pavel Řehoř.

Tento lepič „vyfasoval“ od strážníků pokutu dva tisíce, protože navíc stál neoprávněně v autobusové zastávce.
„Naše zkušenost je taková, že se lepičům musí neoprávněný výlep plakátů prodražit, jinak si s tím nedají pokoj. Na druhou stranu máme ve městě několik oficiálních výlepových ploch, kde je možné reklamy vylepovat po zaplacení nízkého poplatku v infocentru,“ dodal Řehoř.