„Toto se cizinci rozhodli obejít obstaráním si padělaných osobních dokladů. Přestože jejich domovská země leží až za pohořím Kavkaz, prokazovali se identitou rumunskou. Jeden z cizinců takto klamal zaměstnavatele a pracoval ve stavebně-výrobním podniku na Pardubicku více než rok, druhý necelé dva měsíce. Policejní orgán sdělil cizincům podezření z přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny, za což mohou být odsouzeni až na tři roky vězení nebo zákazem činnosti,“ uvedla mluvčí pardubické krajské policie Iveta Skupien.

Na rozhodnutí o správním vyhoštění a následný převoz do domovské země si dva muži počkají v zařízení pro cizince. Správní vyhoštění může být až na 5 let.

„Zajímavostí k danému případu je skutečnost, že jeden z cizinců si opatřil pro svoji osobu rovnou dva padělky rumunského občanského průkazu, aby tím zakrytí své pravé identity ještě umocnil,“ dodala Iveta Skupien.