Během dvou kontrolních akcí v regionu, na kterých se podílelo 25 celníků a dva služební psi, odhalili tři desítky porušení zákona a zadrželi dva muže, kteří se pokusili o útěk. „Celníci prohledali rozestavěné objekty a přilehlé prostory, střežili také únikové cesty ze stavenišť, což se vyplatilo,“ popsal Václav Kánský, mluvčí Celního úřadu pro Pardubický kraj. Dva mladíci z jedné stavby přeskočili plot a utíkali. Byli však zadrženi. Ukázalo se, že pracovali načerno.

Kontroloři celní správy řešili také devět dělníků z Ukrajiny a dva z Uzbekistánu, kteří u sebe neměli doklad nebo smlouvu o pracovněprávním vztahu a povolení k zaměstnání. Zjistili také, že zaměstnavatelé dvaceti cizinců ze Slovenska nesplnili informační povinnost vůči krajské pobočce úřadu práce. „Firmě, která umožnila výkon práce bez povolení hrozí pokuta až 10 milionů korun. Nelegálně zaměstnaní, u nichž se neprokáže legální pobyt, budou vyhoštěni z České republiky a ještě mohou dostat pokutu až do výše 100 000 korun od úřadu práce,“ dodal mluvčí pardubických celníků Václav Kánský. Rekordní počet nelegálně zaměstnaných cizinců pardubičtí celníci odhalili před rokem. V potravinářském podniku na Svitavsku jich pracovalo na černo celkem 31, všichni byli z Ukrajiny.

close Celníci kontrolovali stavby info Zdroj: Celní úřad pro Pardubický kraj zoom_in