Projíždějící řidič jim oznámil muže, který se pohybuje ve vozovce. Hlídka na místě našla 81letého muže, který se choval velice zmateně, ztrácel orientaci i rovnováhu. Dopravili jej do místa trvalého bydliště. Tam už se rodina chystala oznámit muže jako pohřešovaného. Jak se vzápětí ukázalo, senior byl diabetik, který si ráno zapomněl vzít své léky a odešel k lékaři a po celý den o sobě nedal zprávu.

V druhém případě začalo vše telefonátem, kde přes pláč téměř nebylo oznamovatelce rozumět jediného slova. Strážníkům na operačním středisku se mezi jednotlivými vzlyky postupně podařilo zjistit důvod volání i přibližnou adresu. Žena do telefonu naříkala, že jí kamarádi jejího přítele doma přepadli a zbili. K odhadované adrese vyjely dvě hlídky strážníků a operační středisko se spojilo s kolegy od Policie České republiky, kteří z databáze pomohli dohledat přesnou adresu a další informace. Strážníci a policisté důkladně prověřili celý dům, ale nenašli nikoho. Na četná zpětná volání už nikdo nereagoval. Dále hlídky prověřili i ženiny příbuzné. Všechno marně. Až o další hodinu úsilí později se operačnímu středisku podařilo ženě dovolat. Jakmile ale padla slova městská policie, žena pomoc odmítla, zavěsila telefon a pro jistotu přístroj vypnula. Bohužel, pomáhat můžeme, ale ne proti vůli toho, kdo o pomoc původně žádal.