„Po vzájemném slovním a fyzickém konfliktu, poškozený Štefan Jaško napadl úderem pěstí a následně i hlavou do obličeje obviněného Jiřího Dračku. Ten na to reagoval tak, že proti tělu poškozeného provedl výpad s nožem o délce čepele 20 centimetrů, který držel v pravé ruce a zasáhl poškozeného do oblasti břicha,“ popsala událost státní zástupkyně. Pro nůž se Dračka vrátil do opodál stojícího stanu.

Obžalovaný způsobil Jaškovi život ohrožující zranění a poškozený během několika minut zemřel vykrvácením. „Nechtěl jsem ho zabít. Jen jsem ho chtěl nožem zastrašit. Ani jsem necítil, že bych ho nožem zasáhl. Po konfliktu se Jaško otočil, vzal si batoh s věcmi a odešel,“ vypověděl Dračka u soudu.

"Odnětí svobody v délce osm let je pod dolní hranicí trestní sazby, ta činí 10 až 15 let," podotkl bez dalšího komentáře soudce Petr Mráka.

Konfikt mezi dvěma bezdomovci se odehrál 4. listopadu loňského roku v podvečer v lesním porostu na pravém břehu Labe v Pardubicích.

Osudný den obžalovaný společně se svou přítelkyní a s Jaškem požili větší množství alkoholu. “Vypil jsem placatici rumu, kterou Jaško přinesl, a litr vína. Byl jsem opilý,“ tvrdil Dračka. Podle něho spor s poškozeným začal, když Jaškovi řekl, aby odešel ze stanu, kde oba muži s jednou ženou žili jako bezdomovci. „Byly s ním problémy, kradl i potraviny v obchodě. Chtěl jsem ubytovat ve stanu jiného známého,“ dodal obžalovaný.

Rozsudek zatím není pravomocný, státní zástupkyně i obžalovaný si vzali lhůtu na rozmyšlenou. Dračka byl k soudu předveden z královéhradecké vazební věznice, kam byl umístěn.

Záznam z rozsudku:


OBŽALOVANÝ
Jiří Dračka, t. č. ve vazbě ve Vazební věznici v Hradci Králové

SKUTEK
Dne 4.11.2007 v přesně nezjištěné době okolo 19.00 hodin, v Pardubicích, v lesním porostu na pravém břehu řeky Labe, mezi mosty P. Wonky – zdymadlem a vysokoškolskými kolejemi, cca 250 m od cyklistické stezky, vedoucí podél řeky, po vzájemném slovním a fyzickém konfliktu, kdy jej poškozený Š. J. fyzicky napadl úderem pěstí a následně i úderem hlavou do obličeje, odešel do stanu, kde vzal kuchyňský nůž s čepelí o délce 20 cm, a tímto nožem provedl výpad pravou rukou proti tělu poškozeného v úmyslu ho zranit a poškozeného zasáhl do oblasti břicha a způsobil mu tak bodnořeznou ránu délky 8 až 10 cm v levé břišní krajině s výhřezem kliček tenkého střeva, zasáhl stěny tenkého střeva, probodl závěs tenkého střeva a přední stěnu dolní duté žíly, když v důsledku tohoto útoku došlo k masivnímu zevnímu vykrvácení a následné smrti poškozeného Š. J., který na následky uvedeného zranění zemřel v průběhu několika minut až několika desítek minut.

TÍM SPÁCHAL
- trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1, 3 tr. zákona

TREST
O d s u z u j e s e

za tento trestný čin a dále za trestný čin útok na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. a) tr. zák., jímž byl uznán vinným trestním příkazem Okresního soudu v Pardubicích sp.zn. 1T 140/2007 ze dne 28.8.2007, který mu byl doručen dne 5.12.2007 a nabyl právní moci dne 14.12.2007 t a k t o :

podle § 222 odst. 3 tr. zák. za použití ustanovení § 35 odst. 2 tr. zák. a ustanovení § 40 odst. 1 tr. zák. k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání osmi (8) let.
Podle § 39a odst. 3 tr. zák. se pro výkon trestu zařazuje do věznice s ostrahou.
Podle § 229 odst. 1 tr. řádu se poškozená M. J., o d k a z u j e s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Současně se zrušuje výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Pardubicích sp.zn. 1T 140/2007 ze dne 28.8.2007, který byl obžalovanému doručen dne 5.12.2007 a nabyl právní moci dne 14.12.2007, a všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud jeho zrušením pozbyla zákonného podkladu.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY:
Obžalovaný po poradě s obhájkyní uvádí: Ponechávám si lhůtu
Státní zástupkyně uvádí: Ponechávám si lhůtu