Řidič jednoho auta si na problém s policií zadělal sám. Při dopravní kontrole se začal chovat tak, že se mu to nevyplatilo. A to měl vlastně všechno v pořádku.

Policejní hlídka pohotovostního a eskortního oddělení zastavila v noci na sídlišti Závodu míru vozidlo k běžné kontrole. Ta proběhla zcela normálně, policisty při ní ale zaujala dvojice registračních značek za zadním sklem vozu. Určitě není tresné mít značky ve vozidle, v pátrání také nebyly. Policisté čistě z opatrnosti ale chtěli pro jistotu i zkontrolovat samotné vozidlo a tedy jeho výrobní kódy - "VINka", na což při takové kontrole mají právo.

"V ten okamžik se řidičovo chování razantně změnilo. Muž s policisty odmítal spolupracovat a navíc začal kopanci zavírat dveře vozu, aby jim znesnadnil práci. Kopnutím do dveří ale zároveň i udeřil jednoho z policistů do ramene. Posléze se otočil a snažil se z místa odejít. Policisté proto muže opakovaně vyzvali, aby zůstal na místě. Řidič však na výzvy nereagoval a tak byli policisté nuceni použít donucovací prostředky a tím mu zabránit v dalším pohybu," popsala mluvčí pardubické policie Iveta Skupien.

Řidič si svým chováním zavařil sám. Hlídka jej zajistila pro podezření ze spáchání přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby. "Zarážející na celé věci je, že muž měl v konečném důsledku na vozidle vše v pořádku. Nyní mu ale ve správním řízení hrozí pokuta ve výši až deset tisíc korun," říká mluvčí policie a dodává poučení, které by si měla zapamatovat většina "chytráků" podléhající dojmu, že jejich názory a dojmy mají platnost nad zákonem. Ne, opravdu nemají.

"Občané jsou povinni uposlechnout výzvy úřední osoby, a to bez ohledu na svůj osobní názor na smysl nebo zákonnost policejní výzvy. Tyto a jiné aspekty mohou dotčené osoby zkoumat až posléze, a to prostřednictvím orgánů příslušných k posuzování zákonnosti postupu policie," upozorňuje Iveta Skupien.