„Musíme jezdit až do Srnojed, kde je zatím jediný funkční sjezd pro takhle těžký člun,“ sdělil našemu Deníku velitel pátrací akce nadstrážmistr Jan Cinert.

Hasiči člun na řeku spouští z přívěsu, se kterým musí auto úplně zacouvat do vody. K tomu ale na břehu potřebuje upravenou rampu. A právě taková ve městě chybí.

„V Pardubicích máme jeden sjezd nad zdymadlem, ten je ale pro směr na Hradec Králové. Jinak jezdíme až do Srnojed. Ty jsou pro nás ale v případě potřeby rychlého zásahu tady ve městě daleko. Jednáme proto s Povodím Labe o jeho vybudování,“ vysvětluje Jan Cinert.

„Stavbu sjezdu plánujeme v prostoru železničního mostu, a to současně se stavbou protipovodňové ochrany Rosic. Projekt je hotový, čekáme na jeho schválení,“ říká náměstek technického provozu Povodí Labe Jiří Feygl.