Vzhledem ktomu, že došlo kvytvoření jednotného operačního střediska pro celý Pardubický kraj, provádí se hlášení pálení na telefonní čísla950 570 113 nebo950 570 213. Linky a 150 a 112 jsou určeny pro hlášení mimořádných událostí a je zbytečné je blokovattakovýmitelefonními hovory.

"Zároveň je třeba připomenout, že při těchto činnostech platí další povinnost , a sicestanovit opatření proti šíření a vzniku požáru. To platí zejména při pálení klestí vlesích, kde hrozí vysoké škody a zásahy bývají velmi zdlouhavé a komplikované. Za porušení výše uvedených povinností povinnosti lze podle zákona o požární ochraně uložit pokuty řádově od tisíce po statisíce korun,“ říká mjr. Ing. Jan Novotný zodboru prevence HZS Pardubického kraje.