Občansko-právní spor se před senát krajského soudu dostal už jako Píšovo odvolání proti verdiktu pardubického okresního soudu.

Jde o prodej dvou nemovitostí v Pernštýnské ulici v Pardubicích. K tomu mělo dojít v listopadu roku 2006. Aleš Píša se tehdy stal majitelem domů čp. 35 a 37. Jejich majitelem se měl Píša stát po podpisu smlouvy se synem paní Musilové, který měl k tomuto prodeji disponovat podepsanou plnou mocí od své matky. Ta se ale následnou žalobou domáhala zrušení kupní smlouvy s tím, že je neplatná v důsledku závažného psychického onemocnění paní Musilové, kvůli kterému pozbyla schopnost provádět právní úkony.

Tento názor u soudu potvrdila i soudní znalkyně a následně i rozsudek pardubického okresního soudu. Proti tomu se ale právní zástupce žalovaného hokejisty odvolal. U krajského soudu pak znovu zopakoval žádost o zpracování revizního zdravotního posudku dalším znalcem s tím, že onemocnění ženy nedokládá žádný zdravotní dokumentace (žalující nastoupila léčbu až v roce 2007).

Obhájce také poukázal na fakt, že ani později nebyla Musilová zbavena možnosti provádět právní úkony a podle posudku jiného soudního znalce z oboru psychiatrie není možné u takového onemocnění diagnózu stanovit pouhým rozhovorem a navíc zpětně.

Senát krajského soudu vzal tuto žádost na vědomí, nicméně poukázal na další, dosud neznámé, skutečnosti. Těmi měla být vydaná předběžná opatření, která se vztahovala i na nakládání právě se spornými nemovitostmi.

„Při detailním zkoumání soudního spisu a dalších dokladů souvisejících s případem bylo zjištěno, že na nakládání s nemovitostmi bylo vydáno několik předběžných opatření a mezi nimi i jedno přímo z rozhodnutí pardubického okresního soudu. Toto zmíněné opatření ale mělo být platné až do prosince roku 2006 a tedy i v době, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy mezi oběma stranami. Obě strany sporu si po tomto zjištění vzaly čas na prostudování a zaujetí stanoviska k onomu omezení dispozičních práv k nemovitostem a soudní jednání bylo odročeno na 14. června,“ řekl předseda senátu Jan Ducháček.