Neustále největší podíl příčin vzniku požárů je od kouření, kde i odhozená zápalka či nedopalek cigarety je dostatečným zdrojem pro zapálení suché trávy nebo hrabanky v lese. „Dalšími významnými příčinami jsou vypalování trávy, pálení odpadu rostlinného charakteru a zapalování ohňů v přírodě. Vypalování porostu je však zakázáno zákonem o požární ochraně,“ dodala Vendula Horáková.

Pálení odpadu a zapalování ohňů ve volné přírodě je v době zvýšeného sucha, jaké panuje nyní, poměrně rizikovou aktivitou a lze je provádět pouze tam, kde nemůže dojít ke vzniku a následnému šíření požáru. To by si měli uvědomit lidé, kteří se dnes chystají pálit čarodějnice. „Místo pro rozdělání musí být izolováno od hořlavých látek a vzdálené by mělo být nejméně padesát metrů od okraje lesních pozemků. Ještě před samotným zapálením hranice je potřeba posoudit aktuální povětrnostní situaci. Po celou dobu pálení vatry musí být zajištěn dozor dospělé osoby, která by v případě potřeby zasáhla a případně oheň uhasila,“ radí všem, kteří se dnes chystají na pálení čarodějnic, Vendula Horáková. Jedním dechem však dodává: „Z důvodu varování Českého hydrometeorologického ústavu nedoporučují hasiči Pardubického kraje zapalovat v souvislosti se svátkem čarodějnic jakékoliv ohně v přírodním prostředí,“ varuje mluvčí pardubických hasičů.