Cílem korupce bylo stažení pořadu o Kasičově minulosti. Podle pravomocného rozsudku musel bývalý starosta zvolený za ČSSD zaplatit 108.000 korun, stejně jako další odsouzený Svatopluk Kodet, jenž stížnost nepodal.
Kasič s prostředníkem Kodetem se v roce 2010 snažili přimět reportéry Bohumila Rouba a Romana Svobodu k tomu, aby zastavili natáčení a vysílání příspěvku do pořadu Soukromá dramata.

Předali úplatek

Předání úplatku 60.000 korun zachytila skrytá kamera. Reportáž se zabývala Kasičovým působením ve Sboru národní bezpečnosti (SNB) před rokem 1989, především jeho aktivitami proti odpůrcům komunistického režimu.

V ústavní stížnosti vytkl Kasič justici nesprávné právní posouzení skutku. Z provedených důkazů prý nevyplynulo, že by se jakkoliv angažoval v jednání o úplatku za neodvysílání reportáže. Iniciativa byla podle něj na straně reportérů Svobody a Rouba. Údajně se snažili vyvolat dojem, že reportáž mimořádně závažně poškodí jeho pověst a že nebude odvysílána, pokud dostanou zaplaceno. Stížnost konkrétně hovoří o „učebnicovém příkladu vydírání".

ÚS stížnost označil za zjevně neopodstatněnou. „Postup Okresního soudu v Pardubicích ani postup Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích nevykazuje rysy svévole a ani jiným způsobem neposkytuje prostor pro zásah ÚS," stojí v usnesení senátu se zpravodajkou Miladou Tomkovou.

Soud nepochybil

Případem se loni zabýval také Nejvyšší soud, který uznal, že reportéři vyvolávali u obviněných dojem, že lze reportáž zastavit. Provokace to však nebyla, protože původní myšlenka poskytnutí úplatku za neodvysílání reportáže vzešla od obviněných. Soud tehdy zdůraznil také to, že reportéři při rozkrývání případu jednali v zájmu veřejnosti, jejíž právo na informace převážilo nad ochranou Kasičova soukromí. Kasič s Kodetem měli původně podle rozsudku pardubického soudu zaplatit 180.000 korun. Krajský soud ale verdikt zmírnil.