Především kvůli nepřítomnosti svědků u přelíčení se protahuje případ nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů, ve kterém je obžalována skupina kolem Grzegorze Loknického. Tři Češi, tři Poláci a jeden Slovák vyrobili podle obžaloby z dostupných léků tisíce gramů pervitinu. Kupce hledali nejen v Čechách, ale i na německém trhu.

Karlovi a Daniele Šrejbrovým klade obžaloba za vinu rozsáhlé podvody spojené se společností DETAX, a.s, kde oba působili v představenstvu. Svým nezákonným jednáním se měli dopustit trestných činů zneužívání informací v obchodním styku, poškozování věřitele a porušení povinnosti v řízení o konkurzu. Rozsudky však zřejmě ještě nepadnou.