Jaké mohou mít mladí lidé pohnutky pro tak brutální útok na člověka bez domova?
Obecně se dá říct, že existují dvě hlavní skupiny agresorů. K té první patří de facto profesionální kriminálníci, kteří už vědí, jak to ve světě zločinu chodí. Mají posunuté morální hodnoty, nebojí se případného trestu, protože si moc dobře uvědomují, že jsou jako nezletilí v podstatě nepostižitelní nebo jen velmi symbolicky. Často jde o potomky kriminálníků, k nimž s obdivem vzhlíží. Většinou útočí a páchají rozsáhlou trestnou činnost hlavně ve chvíli, kdy vědí, že z ní mohou získat nějaký finanční prospěch, což je v případě útoku na bezdomovce prakticky vyloučeno. I proto si nemyslím, že by v tomto případě šlo o tento typ agresorů. Spíše se domnívám, že půjde o druhou skupinu. Tu tvoří mladí lidé, kteří nemají žádnou kriminální historii. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby šlo o kluky z dobře situovaných, finančně zajištěných rodin, potomky pracovně vytížených rodičů, kteří se zkrátka chtěli jen někde vybít a našli si oběť pohybující se na okraji společnosti.

Pondělní smrt bezdomovce na pardubickém autobusovém nádraží měla podobný scénář jako tragédie jiného bezdomovce z 8. května roku 2010. Tehdy v Tyršových sadech skupina šesti mladíků v noci z dlouhé chvíle hledala příležitost pro rvačku. Napadla dva muže bez domova a jeden z nich následky jejich chování nepřežil. Dá se říct, že se agresivita těchto útoků za poslední roky zvyšuje?
Ano, za posledních deset až patnáct let tomu tak je. Je to dáno i tím, že mladí lidé vidí běžně agresivitu v médiích. Mají chuť si něco dokázat, posílit své sebevědomí. Možná chtěli být „jen" za frajery.

A bezdomovec se pak může jevit jako celkem snadný cíl…
Přesně tak. Je velmi časté, že obětí těchto závažných činů se stávají právě bezdomovci. Jsou zdánlivě bezbranní, sociálně vyloučení, mají sklony k alkoholismu. Pro mnoho lidí představují sociální odpad společnosti. A právě na nich si mladiství chtějí dokázat svou nadvládu a sílu.

Může mít na chování mladého člověka vliv i to, že na takový čin není sám?
Ano. Když útočí více pachatelů, může být intenzita a dynamika napadení větší.

Co myslíte, že bude zásadním klíčem pro zjištění motivu tohoto brutálního útoku?
Zásadní otázkou je, co těmto mladíkům dodalo odvahu a sílu provést tento čin. Dost často v těchto případech hraje hlavní roli alkohol či drogy.

Mohlo se na útoku podepsat i proměnlivé počasí?
Na náhlou změnu chování mohou mít vliv i výkyvy počasí. Letos v létě je počasí v Česku skutečně extrémní a naše poměry atypické. V letních měsících je navíc běžné, že mladiství jsou uvolněnější než v době školního vyučování, nemají pocit, že by měli nějaké závazky, začnou popíjet a dost často pak přestávají kontrolovat své chování.