„Pokud policisté plní úkoly na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a provádějí tzv. základní kontrolu, mají povinnost kontrolovat u řidičů dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a v případě podezření i jiných návykových látek. Pokud však plní úkoly na úseku veřejného pořádku (například pátrání po hledaných nebo pohřešovaných osobách či odcizených věcech) nebo provádějí na úseku bezpečnost a plynulosti silničního provozu tzv. speciál〜ní kontrolu, tato povinnost z interního aktu nevyplývá,“ konstatovala pro Pardubický deník Markéta Janovská.

Speciální kontroly jsou prý zaměřeny tak, aby účinně řešily problematiku, pro níž jsou určeny.

„Jde například o kontrolu dodržování stanovené rychlosti jízdy nebo kontrolu technického stavu vozidel. Tyto kontroly však nevylučují, že policista u řidiče dechovou zkoušku provede. K dotazům, kdo určí, jaké úkoly policista ten den plní, uvádíme, že je to jeho nadřízený, který ho s úkoly seznámí při denní instruktáži,“ upřesnila krajská policejní mluvčí.

Pardubická policie se též ohradila proti tomu, že by v její výbavě chyběl dostatečný počet přístrojů na měření alkoholu. „K informacím, že bychom měli nedostatek přístrojů na měření alkoholu v dechu uvádíme, že policie Pardubického kraje je schopna zajistit výkon služby se stávajícími přístroji,“ uvedla za pardubickou policii Markéta Janovská.