Zpředběžné informace o dopravní nehodovosti vyplývá, že měsíc listopad naváže na dobrý výsledek říjnových nehod, kdy počet usmrcených osob představuje nejnižší hodnotu od roku 1990. Bilance prvních prosincových dní je bohužel zatím velmi nepříznivá, proto bychom rádi upozornili na situaci vminulých letech. Podle předběžných údajů za letošní první 4 prosincové dny zemřelo při nehodách 12 lidí, což je o 7 usmrcených osob více, než vroce 2006 a stejně jako vroce 2004.

Při dopravních nehodách v první prosincové dekádě loňského roku zahynulo 16 osob, vroce 2005 to bylo 31 osob a vroce 2004 pak 32 osob. Zdlouhodobého porovnání vyplývá, že nejnebezpečnější bývá druhá prosincová dekáda, kdy vloňském roce při nehodách zahynulo 33 osob, vroce 2005 pak 35 osob a vroce 2004 dokonce 44 osob.

Zlomovými dny pak bývá konec první a začátek druhé dekády. Například 10. prosince 2005 zahynulo při nehodách 6 osob, 11. prosince 2006 7 osob. Velmi tragické bylo také pondělí 13. prosince vroce 2004, kdy si dopravní nehody vyžádaly život 14 lidí. Nejtragičtějším prosincovým dnem je podle statistik čtvrtek 23. prosince 2004, kdy na následky nehod podlehlo 16 osob. Tragický byl i samotný závěr roku 2004, ve čtvrtek 30. prosince 2004 vyhaslo na silnicích 8 lidských životů.

 

Připomenutím těchto statistických údajů bychom chtěli vyzvat řidiče kmaximální opatrnosti a dodržování pravidel silničního provozu. Spěch a rychlá jízda se nemusí vyplatit a často končí tragicky nejen pro bezohledné řidiče, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu. Řidiči by neměli podceňovat nástrahy zimního počasí, uzpůsobit rychlost jízdy povaze a stavu pozemních komunikací, které mohou být namrzlé, místy zaváté sněhem nebo kluzké pokryté roztátým sněhem. Nebezpečné mohou být také úseky komunikací, na kterých byly prováděny stavební práce a nejsou očištěny od zbytků zeminy. Zde může být povrch kluzký a namrzlý. Zpomalit bychom měli také při vjezdu na komunikaci vedoucí přes lesní masiv, neboť se vtěchto úsecích na komunikaci déle drží sníh. Při cestě do horských oblastí se vyplatí vybavit vozidlo sněhovými řetězy.

Police ČR již od pátku a po celé období vánočních svátků zvýší dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu nejen vrámci běžného výkonu služby, ale také ve spojení srealizací dopravně bezpečnostních akcí, které proběhnou dle plánu jednotlivých krajských policejních správ. Spolicejními kontrolami mohou počítat řidiči již dnešní den, neboť právě probíhá celorepubliková dopravně bezpečnostní akce vrámci mezinárodní spolupráce sTISPOL. Akci vyhlásilo a koordinuje Policejní prezidium ČR, jde o akci mezinárodního charakteru a probíhá také vdalších zemích, které jsou sdruženy v rámci TISPOL. Je zaměřena na kontrolu dodržování zákona o silniční dopravě a zákona o provozu na pozemních komunikacích. Kromě policistů se na ni podílí také pracovníci celních úřadů a civilních orgánů.

Na závěr rada dopravních policistů: „Řidiči buďte opatrní, nikam nespěchejte, naše země je příliš malá na to, aby jakýkoliv rychlostní rekord přinesl významnější časovou úsporu a je zbytečnou tragédií, aby na poslední chvíli osiřelo další místo u štědrovečerního stolu.“

Zdroj: www.mvcr.cz