Rozhodl o tom odvolací krajský soud v Pardubicích, který zvrátil původní zamítavý rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Orlicí. Lékař Orlickoústecké nemocnice, který ženu ošetřoval, podle soudu nepostupoval zcela správně.

„Dle zákona o péči o zdraví lidu má lékař poučit nemocného vhodným způsobem o povaze jeho onemocnění a potřebných výkonech. Toto pochybení vedlo poté k tomu, že příslušná léčba byla nasazena později, což ve výsledku vedlo k dřívějšímu úmrtí," uvedla soudkyně Iva Trávníčková. Podle ní by ale žena zemřela i bez ohledu na nasazení léčby.

Lékař v létě roku 2008 provedl u pacientky postupně dvě kolonoskopická vyšetření, v odebraných vzorcích tkáně se však nádor tlustého střeva neprokázal. Přitom ale postupně rostly hodnoty takzvaných markerů které ukazovaly na zhoubné onemocnění. Počítačová tomografie břicha nic takového nepotvrdila. Lékař však ženu nepoučil, že by bylo namístě nechat udělat cílené gynekologické vyšetření.

Vdovec a dcera zemřelé dostanou každý 240 tisíc korun. K tomu přistupují úroky z prodlení od listopadu 2011. Nemocnice Pardubického kraje a vedlejší účastník ČSOB Pojišťovna musí navíc zaplatit náklady řízení a odměnu advokátky ve výši zhruba 200 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný, lze proti němu podat dovolání, které nemá odkladný účinek.

Pozůstalí se domáhali odškodnění zhruba pět let. S trestním oznámení na nemocnici neuspěli.