O tom, co je mu kladeno spisem za vinu, tedy dotačního podvodu převyšujícího šest milionů korun, se však Matýsek zmínil jen okrajově.

Peníze v igelitce

„Z celé kauzy mám dojem, že se tu někdo domnívá, že jsem si z organizace jednoho dne odnesl šest milionů v igelitce," začal svojí výpověď Matýsek a poté popisoval samotné fungování klubu.

„Chtěli jsme pomoci bezprizorním dětem, mladým lidem, kteří opustili brány dětského domova, a drogově závislým," řekl Matýsek s tím, že od začátku projektu bylo jasné, že všechny naplánované projekty byly dělány s vědomím toho, že peníze na jejich fungování se budou shánět z grantů či sponzorských darů.

„Právě shánění peněz byla má práce. Ale mnoho institucí nám svým chováním házely klacky pod nohy," uvedl Matýsek. Podle něj byl hlavní problém v tom, že peníze z grantů chodily až v březnu.

„To znamenalo, že první tři měsíce jsme neměli penězi vůbec pokryty. Byl to risk, ale šli jsme do toho i s tím, že nám to způsobí další problémy. Navíc každý rok chodily z grantů stále menší a menší peníze," řekl Matýsek. Dodal, že s odstupem času ví, že celková situace byla zkrátka neudržitelná. „Ale v tu dobu všichni tomu projektu věřili. Byli jsme zapálení a problémy jsme přehlíželi," uvedl bývalý ředitel.
Před soudem poté přiznal, že nikdy neměl žádné ekonomické vzdělání a nevěděl, jak postupovat v ekonomických otázkách. „Od toho jsme měli pana Balíka.  Ten by soudu mohl osvětlit, kam se peníze poděly, dělal nám totiž daňová přiznání," řekl Matýsek 
a poznamenal, že případné otázky o způsobu toku financí v Klubu hurá kamarád je soudu schopen zodpovědět až po prostudování listin.

„Nic si nepamatuji"

U soudu včera soudce Miloslav Ježek také přečetl výpověď Oldřicha Balíka. „Trpím dlouhodobou ztrátou paměti a z té doby si nic nepamatuji. Ale rozhodně jsem nedělal nic s daněmi. Byl jsem jen konzultant," řekl do protokolu Oldřich Balík. Matýskovi hrozí 10 let.

Z čeho je David Matýsek obviněn…

– Jako předseda představenstva a ředitel občanského sdružení Klub hurá kamarád, (Klub), které bylo příjemcem dotací, v období od počátku roku 2001 do 15. 2. 2007, kdy byl na majetek Klubu prohlášen soudem konkurz, s úmyslem odčerpat neoprávněně finanční prostředky z již poskytnutých dotací ve prospěch Klubu, předstíral čerpání na určený účel manipulací s účetními doklady Klubu.
– Činil to tak, že u více poskytovatelů dotací nebo v rámci různých dotačních titulů jednoho poskytovatele uplatňoval tytéž daňové doklady o platbě za poskytnuté služby, zboží, nájemné a mzdy zaměstnanců.
– Tím dosáhl, že jeden daňový doklad prokazující jeden skutečný náklad Klubu byl proplacen v rámci různých dotačních titulů vícekrát.
– Tímto vícenásobným uplatňováním nároku na čerpání dotace jedním dokladem souběžně k více dotačním titulům způsobil celkem 1194 dílčími útoky celkovou škodu ve výši 6 721 166,94 Kč poskytovatelům dotací.
– Některé z těchto dotací byly vypláceny z fondů Evropské unie. Poškozenými je např. Pardubický kraj , řada ministerstev, několik nadací a humanitárních organizací.
– Uvedeným jednáním mohl obžalovaný spáchat zvlášť závažný zločin dotační podvod.


Zdroj: Krajský soud HK