Ve čtvrtek před polednem měl totiž podezřelý v areálu jedné firmy v Pardubicích, nacházející se ve směru na obec Lázně Bohdaneč, odcizit celkem 27 kg nerezové oceli. Uvedený materiál z demontované budovy si měl uložit do svého batohu v areálu firmy a následně projít bránou, kde byl zadržen pracovníkem ostrahy, kterému vydal odcizený materiál v hodnotě 1.080 korun zpět.

Trestní zákon (§247 odst.1) zák.č. 140/1961 Sb.) říká, že trestného činu krádeže se mimo jiné dopustí ten, : "Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a

a) způsobí tak škodu nikoli nepatrnou,
b) čin spáchá vloupáním,
c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí,
d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo
e) byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán,"

za což mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta nebo peněžitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.