Pardubická okresní pobočka Krajského soudu v Hradci Králové propustila minulý týden z vazby všech osm obviněných v kauze Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Jaké budou další kroky Vrchního státního zastupitelství v Praze? Může se proti tomuto rozhodnutí nějak bránit?

„Vrchní státní zastupitelství v Praze nadále dozoruje vyšetřování, pokud by se v jeho průběhu objevily nové skutečnosti, které by odůvodňovaly znovuvzetí obviněných do vazby, státní zástupce podá opětovný návrh. Co se týká rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, nesouhlasíme s odůvodněním rozhodnutí, že státní zástupce nepředložil dostatek důkazů, kdy o opaku svědčí rozhodnutí soudce Okresního soudu v Pardubicích, který rozhodl o vzetí obviněných do vazby. Krajský soud toto rozhodnutí prohlásil za nezákonné, tedy jej zrušil. Proti tomuto rozhodnutí nemá státní zástupce žádný opravný prostředek," odpověděla Deníku vrchní státní zastupitelka v Praze Lenka Bradáčová.