Okresní soud v Pardubicích dnes rozhodl ve sporu mezi městem Pardubice a společností Syner, který trvá již přes dva roky. Firma v roce 2015 požadovala za rekonstrukci hlavní městské třídy 98,4 milionu korun, město ale vyplatilo pouze 87.

Rozdíl v částce 13,7 milionu korun včetně DPH za práce, které společnost na stavbě neprovedla, se však stala předmětem soudního sporu. Soud dnes žalobu Syneru v částce zhruba 12,9 milionu korun zamítl, na druhou starnu uložil městu povinnosti uhradit 823 313 korun. Rozsudek zatím není pravomocný.

„Jsem rád, že v prvoinstančním rozhodnutí padl tento verdikt. Z mého pohledu bylo vždy naprosto jasné, že město, coby řádný hospodář, nemůže zaplatit za práci, která nebyla provedena," řekl k rozhodnutí okresního soudu primátor Martin Charvát.

Liberecká společnost Syner rekonstruovala pardubickou hlavní třídu v letech 2014 až 2015. Za provedení stavby městu naúčtovala 98,4 milonu korun, město ovšem uhradilo pouze 87 milionů. V loňském roce vydal soud z podnětu Syneru na spornou částku platební rozkaz, město však proti němu podalo odpor. Strany se nedohodly ani na mimosoudním vyrovnání a spor musel rozhodovat soud.